Pealkiri

Koostaja

Aasta

Säiliku nr

Eesti 20. Sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs

 

 

 

 

 

 

 

20 saj Palvemajade alusuuring

Anneli Randla

2012

A-10660

 

 

 

 

20 saj Eesti maakoolimajad

Sandra Mälk

2012

A-10661

 

 

 

 

20 saj Eesti vallamajad

Hanno Talving

2012

A-10659

 

 

 

 

20 saj Eesti Raudteejaamad

Leele Välja

2013

A-11156

 

 

 

 

Linnade ja maakondade inventeerimine

 

 

 

 

 

 

 

Võru vanalinna inventeerimine 1

Võru vanalinna inventeerimine 2

Võru vanalinna inventeerimine 3

Aigar Needo

2011

A-12071

 

 

 

 

Valga vanalinna inventeerimine

Kristo Kooskora

2012

A-11158

Lihula vanalinna inventeerimineKristo Kooskora   2013   A-11157

 

 

 

 

Rakvere vanalinna inventeerimine

Kristo Kooskora

2013

A-12070

Haapsalu vanalinna inventeerimine 1
Kristo Kooskora
2014
   A-12000

Haapsalu vanalinna inventeerimine 2

Kristo Kooskora

2014

 A-12001 
Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse inventeerimine-eksperthinnangud

Pille Viirsalu, Mirjam Averin

2008

A-9308

 

 

 

 

Kilingi-Nõmme arhitektuuripärandi analüüs. Ettepanekud mälestisteks ja miljööaladeks

Leele Välja

2006

 A-12069

 

 

 

 

Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala avatäidete inventeerimine

Benita Martsoo; Nele Hanson

2009

A-12067 

Pärnu linna muinsuskaitseala laienduse vaidlusaluse piirkonna inventeerimine ja määratlemine

Leele Välja

2005

A-12068

 

 

 

 

Pärnu maakonna ehitismälestiste väärtuspõhine hindamine

Epp Lankots, Leele Välja

2013

A-10657

 

 

 

 

 Temaatilised alusuuringud

 

 

 

 

 

 

 

Eesti raudteejaamade inventariseerimine

Martin Jänes, Urmas Oja

2003-2004

 

 

 

 

 

Eesti piimandushoonete inventariseerimine: Järvamaa

Martin Jänes, Urmas Oja

2005

 

 

 

 

 

Eesti piimandushoonete inventariseerimine:  Lääne - Virumaa

Martin Jänes, Urmas Oja

 2007

 

 

 

 

 

Saaremaa tuulikute eksperthinnangud mälestise tunnuste väljaselgitamiseks ja ettepanekud riikliku kaitse alla võtmiseks

Kersti Siim

2009

A-8609-A-8623

 

 

 

 

Eesti 20. sajandi sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs. Pilootprojekt - Rae vald

Robert Treufeldt

2013

A-10822

 

 

 

 

Saare maakonna militaarobjektide ekspertiis

Endel Püüa

2006

A-10658

 

 

 

 

Kirikute tornikiivrite ankurdamisvajadus. Uuringu lõpparuanne.
Ain Pihl, Juhan Kilumets
   2015
   A-12296
Tekstieelsete hauaplaatide kataloog.

Mari Loit, Kaire Tooming

2003

  A-12089   
Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine. Uuringu lõpparuanne.
Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
  2014

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine. Uuringu lõpparuanne.
Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
2016

Inventeerimused, mis on siin üleval poolikuna (puuduvad inventeerimislehed) on täismahus kättesaadavad Muinsuskaitseameti arhiivis.