Evaluating the Universal Value of the Submerged Heritage of the Baltic Sea


Läänemere veealuse pärandi universaalse väärtuse hindamine


Projekti USHer peamine eesmärk on tihendada koostööd, et tõsta üldsuse teadlikkust Läänemere keskkonnast, selle unikaalsest veealusest kultuuripärandist ja headest säilimistingimustest. Me oleme veendunud, et Läänemere veealune kultuuripärand on maailmapärandi nimekirja vääriline kandidaat.

 

Läänemere Nõukogu valitsustevahelise kultuuripärandi töögrupi ehk Läänemere pärandi seirerühma poolt kokku kutsutud veealuse kultuuripärandi töögrupi kaudu on projekti kaasatud kõik Läänemereäärsed riigid


(http://mg.kpd.lt/LT/1/Underwater-Heritage.htm)

 

Projekti peamised tegevused on:

1)      Väärtuskriteeriumite väljatöötamine

2)      Tegevuskava väljatöötamine

3)      EUBSRS juhtprojekti jaoks tegevuste kaardistamine ja ettevalmistamine

 


Läänemeres leidub palju hästi säilinud purjelaevade vrakke erinevatest sajanditest, mis kujutavad endast seetõttu ainulaadset allikmaterjali mitte üksnes Euroopa vaid kogu maailma kontekstis. Pildil on näha ligi 400 aastat vana kaubalaeva vraki vööriosa.


Foto: Muinsuskaitseamet/ SubZone Oy 2014.

 

 


Programm


Läänemeremaade Nõukogu projektifond (www.cbss.org)

 

Kestus:  21 kuud, 01.09.2014. – 31.05.2016.


Juhtpartner:

Muinsuskaitseamet, Eesti

Kontakt: Maili Roio maili.roio@muinas.ee

 

Partnerid:

Poola Rahvuslik Meremuuseum

Kontakt: Iwona Pomian i.pomian@nmm.pl

 

Rootsi Rahvuslik Meremuuseum

Kontakt: Nina Eklöf nina.eklof@maritima.se