KUIDAS SAADA RESTAUREERIMISTOETUST?


Mälestise omanik või valdaja saab mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, samuti mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks taotleda toetust elektroonselt läbi kultuurimälestiste riikliku registri (>>KODANIKULE)  või täita toetuse taotluse vorm paberkandjal.

Elektroonilise taotluse esitamise juhend SIIN

Toetuse taotlemiseks järgmise aasta eelarvest tuleb hiljemalt 30. septembriks esitada Muinsuskaitseametile täidetud taotlusvorm.

NB!  PÜHAKODADE PROGRAMMIL on teine taotlusvorm ja tingimused - infot programmist  toetuse taotlemise kohta  leiad SIIT!


TOETUSTE ERALDAMINE (Väljavõte Muinsuskaitseameti peadirektori

16. jaanuari 2017. a käskkirjast nr 3-A)

  

Taotluste hindamine

1.1.   Hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks esitab maakonna vaneminspektor vastava maakonna taotlejate taotluste alusel ettepanekud toetuste eraldamise kohta komisjonile (soovitavalt pingereana).

1.2.   Hiljemalt jooksva aasta 15. detsembriks vaatab komisjon läbi esitatud taotlused ja koostab taotluste pingerea.

 

Taotlejate teavitamine

1.1.   Sekretär teavitab 45 päeva jooksul pärast seda, kui kultuuriminister on kinnitanud Muinsuskaitseameti eelarve, kirjalikult või elektrooniliselt taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Taotlejatele, kes toetust saavad (edaspidi toetuse saaja), teatatakse tööde tegemiseks eraldatud summa suurus.

1.2.   Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri toetuste eraldamise kohta avalikustatakse Muinsuskaitseameti kodulehel.


NB!  Mälestiseks olevate ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste puhul (konserveerimise, restaureerimise ning remondi ja hoolduse; uuringute, eritingimuste ja projektide koostamine; valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamine) toetuse taotlemisel on nõutav KAKS hinnapakkumist!