TEGEVUSLOAD

NB! Alates 01.07.2014 toimub tegevuslubade taotlemine majandustegevuse registri kaudu mtr.mkm.ee

*Kõik tegevusload, mis on väljastatud kuni 30.06.2014 on kantud automaatselt majandustegevuse registrisse ning uut taotlust esitama ei pea.

01.07.2014 jõustub majandustegevuse seadustiku üldosaseadus ning muudatused  Muinsuskaitseseaduse tegevuslubade regulatsioonis. Selgitused ja väljavõtted Muinsuskaitseseadusest leiad siit


Tegevusloa taotlemise juhend


Vastutava spetsialisti tegevusloa  TAOTLUS


Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid vastavalt peadirektori 2. juuli 2014 KÄSKKIRJALE nr 1.1-5/40-A  ja  17. juuni 2015 KÄSKKIRJALE  nr 23-A


Tegevusluba taotlema asudes tuleb Rahandusministeeriumile tasuda riigilõiv 50 EUR

Makse saaja:

Rahandusministeerium

SEB pank

a/a EE891010220034796011

Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)

 


Alates 01.01.2016 tuleb tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu 50 eurot.

 

Riigilõivuseadus

§ 143. Muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloa andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  Muinsuskaitseseaduse § 36 lõikes 1 sätestatud tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]