TEABEPÄEVAD 2015

Jaanuar

9. jaanuar      "Teabepäev kohalikele omavalitsustele muinsuskaitsest ja planeeringutest"

Veebruar

6. veebruar     "Teabepäev arheoloogidele" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-arheoloogidele-6-veebruaril-2015
26. veebruar   "Õppepäev Viljandis: Vanade majade vundamendid, soklid ja vihmaveesüsteemid"
http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/hoolduse-ja-restaureerimise-oppepaev-viljandis-26-veebruaril-201

Märts

20.-22. märts   "Meremess 2015"  http://www.meremess.ee/

20. märts         "Teabepäev Võrumaa kohalikele omavalitsustele" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-vorus-18-martsil
27. märts         "Detektorismist ja arheoloogiast Saaremaal" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/ar

Aprill

8.- 11. aprill    "Eesti ehitab 2015"  http://www.fair.ee/eestiehitab/
16. aprill       "Mööbliseminar Palmses"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/moobliseminar-palmses-16-aprillil
18. aprill      "Teabepäev: muistne pärand maapõues" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-kildu-koolis-18-aprillil

Mai

7. mai         "Seminar Lahmusel: planeerimine ja interjöörid" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/seminar-planeerimine-ja-interjoorid-7-mail-la
9. mai         "Väljasõit Paldiski lahele" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/muinsuskaitsekuul-valjasoit-paldiski-lahele-9-mail
11. mai       "Talgud Lüllemäe vanal kalmistul Valgamaal"
14. mai      "Mooste mõisa teabepäev"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-mooste-moisas-polvamaal-14-mail
15. mai       "Heakorratalgud Taheva mõisa pargis Valgamaal"
16. mai      "Õppedokumentaali 'Aidalugu' esilinastus Sõmera klubihoones" https://www.facebook.com/events/1665079837055045/
22. mai      "Teabepäev detektoristidele" (Tallinnas) http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-detektori
22. mai       "Vana puumaja koolitus Lihulas"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/vana-puumaja-hooldamise-ja-restaureerimise-opppaev-lihulas-22-mail
29. mai      "Seminar: Millist Koguvat me soovime?"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/29-mail-koguvas-seminar-millist-koguvat-me-soovime


Juuni

1.- 5. juuni   "Tuulikute tööpõhimõtte tutvustamine ja mõõdistamine koos Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengitega"
12. juuni     "Seminar Ilumäe kabeli vaimsest ja materiaalsest pärandist Lahemaal"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/seminar-ilumae-kabeli-vaimsest-ja-materiaalsest-parandist-12-juunil-lahemaal

15.-19. juuni  "Valga puitarhitektuuri ajalooliste viimistluslahendite uuring" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/valga-puitarhitektuuri-ajalooliste-viimistluslahenduste-uuring-15-dot-19-juunil
18. juuni        "Kalmistute teemaline õppepäev Valgamaal"  http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/kalmistute-teemaline-oppepaev-valgas-18-juunil

Juuli

August

3.-7. august   "Ehituspärandi koolitus Lahemaal" http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-ehitusparandi-koolitus/
25.- 28. august "Parginädal Harjumaa muuseumis" http://www.muinas.ee/pressinurk/teated/parginadal-25-dot-28-augustil-harjumaa-muuseumis

29. august – 6. September “Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitustele SAAREMAAL” www.tigetikker.ee , info@tigetikker.ee.September

4. september “Siseviimistlusuuringute teabepäev Loodi mõisas” http://muinas.ee/pressinurk/teated/siseviimistlusuuringute-teabepaev-loodi-moisas-4-septembril  

10.-13. september "Euroopa Muinsuskaitsepäevad"
10. september "Seminar Hellenurme vesiveskis Valgamaal"

Oktoober

10.- 18. oktoober “Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitustele TARTUS” http://arheopolis.edicypages.com/ , ingrid26@yahoo.com või viire.kobrusepp@gmail.com.

28. oktoober “Ehituspärandi teabepäev Kuusiku mõisa  aadressiga Mõisa tee 7”

http://muinas.ee/pressinurk/teated/olete-palutud-ehitusparandi-teabepaevale-kolmapaeval-28-oktoobril-2015November

Detsember

4. detsember "Arheoloogiliste välitööde ettekandepäev"