KUIDAS MÄLESTIST KASUTADA ja HOOLDADA?

Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik vastutab mälestise ja oma vara säilimise eest.

Mida peaks omanik meeles pidama?

 • hoolda mälestist!

 • ole kursis muinsuskaitseseadusega!

 • teata kui mälestis on saanud kahjustada!

 • luba muinsuskaitseametnikul mälestist üle vaadata!

 • säilita ja hoia korras mälestise tähist!

 • teata kui mälestis on võõrandatud, päritud, pandud tagatiseks või antud hoiule!

 • küsi nõu Muinsuskaitseameti inspektoritelt!

Kuidas kinnismälestist või kaitsevööndis olevat ehitist remontida ja hooldada?

 • võta ühendust Muinsuskaitse inspektoriga ja küsi esmast nõu!
 • telli muinsuskaitse eritingimused muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt või otse Muinsuskaitseametist
 • telli vastavalt eritingimustele põhiprojekt muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt või spetsialistilt
 • küsi erinevatelt muinsuskaitse tegevusluba omavatelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt hinnapakkumised tööde teostamiseks ja järelevalveks! Ära ole rahul esimese pakkumisega, uuri turgu, küsi nõu!
 • esita Muinsuskaitseametile avaldus mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimiseks, restaureerimiseks, remondiks ja ehitamiseks!
 • kui oled Muinsuskaitseametilt loa saanud, telli tööd!