KUIDAS TAOTLEDA KULTUURIVÄÄRTUSTE VÄLJAVEOLUBA?

Mälestise või kultuuriväärtusliku eseme omanik või valdaja peab eseme riigist väljaveoks taotlema Muinsuskaitseameti väljaveoluba.

Loe edasi >>


KUIDAS SAADA RESTAUREERIMIS-TOETUST?

Muinsuskaitseamet võtab vastu taotlusi toetuse taotlemiseks riigieelarvest.
Loe edasi >>

KUIDAS MÄLESTIST HOOLDADA?

Omanik või valdaja peab hea        seisma selle eest, et mälestis            säiliks ja oleks väärtus ka järeltulevatele põlvedele.
Loe edasi >>

KULTUURIPÄRANDI TOETUSPROGRAMMID

Mälestise omanikul või valdajal on teemavaldkonnaga haakumise korral võimalik toetust taotleda neljast riiklikust programmist.

Loe edasi >>
JUHEND HOOLDUS- JA REMONTTÖÖDE TEGEMISEKS


Muinsuskaitseseaduse § 16 tulenevalt on mälestise omanik kohustatud tagama mälestise ja selle kultuuriväärtusega osade säilimise ja tegema vajadusel selleks vajalikke hooldus- ja remonttöid.

Loe edasi >>

JUHEND EHITISE OPERATIIVKAARDI KOOSTAMISEKS

Juhend on mõeldud ehitiste omanikele ja valdajatele, kelle hoonetes või rajatistes leidub kultuuriväärtuslikke esemeid ja kunsti- vm liiki mälestisi.


Operatiivkaardi põhi

Operatiivkaardi põhi - väärtuslikud esemed

Selgitused operatiivkaardil esinevate mõistete kohta

Operatiivkaadi näide (Pikk 2)BLANKETID JA VORMID

Kõik Muinsuskaitseameti vormid ja blanketid erinevate toetuste, lubade ja teavituste kohta on kokku kogutud ühele lehele.

 Loe edasi >>


KONTAKTANDMED

Muinsuskaitseameti kontaktandmete tabelis on andmed esitatud osakondade kaupa.

 Vaata kontaktandmeid >>


LISALUGEMISTKultuuripärandi ja selle säilitamise põhimõisted.pdf