ABIKS PROJEKTEERIJALE - HOONEOSADE NÄIDISLAHENDUSED


Abiks projekteerijatele on kogenud restaureerimisarhitektid ja -insenerid Muinsuskaitseameti tellimusel välja töötanud hooneosade arhitektuurseid ja insenerilahendusi. Neid võib võtta eeskujuks restaureerimisprojektide koostamisel.

Samuti on mitmeid ülevaateid (fotod kommentaaridega) hooneosade lahendustest, ning allpool juhised viimistlusuuringute läbiviimiseks.
PUITFASSAAD


MK6-1 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-2 Puitfassaad vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-3 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-4 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-5 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-6 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-7 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-8 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-9 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-10 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-11 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-12 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-13 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis.  Laua otsa profiil

MK6-14 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiilMÜÜRI KATTED


KATUS


MK2-5 Katuse ajutine avariikate. Riputatav kattelapp.pdf


MK5-1 Kaarja katuseuugi soojustamine. Täiendav räästaprofiil.pdf


MK5-2 Katuseuugi soojustamine


MK9-1 Katus. Soojustusega kivikatuse neel

MK9-2 Katus. Soojustusega plekk-katuse räästas


Poolviilkatus. Räästakarniis.pdf

Poolviilkatus. Räästa- ja viilu serva karniisid.pdf


Tuuleveski katus A.pdf

Tuuleveski katus B.pdf


Kivikatuse räästasõlm.pdf

Plekkkatuse räästasõlm.pdf

Katuseuugi piki- ja ristlõige.pdf

Kivikatuse soojustamine 1-1.pdf

Kivikatuse soojustamine 1-2.pdf

Kivikatuse soojustamine.2.pdf

Kivikatuse otsaseina sõlm katusepinna tõusmisel.pdf


Räästasõlm. Räästakarniis, kivikatus, sottrenn.pdf

Räästasõlm. Räästakarniis, kivikatus, ripprenn, katuslagi.pdf

Räästasõlm. Aluskatteta plekk-katus, avatud sarikad.pdf

Räästasõlm. Aluskattega plekk-katus, avatud sarikad.pdf

Räästasõlm. Aluskattega plekk-katus, avatud sarikad, katuslagi.pdf

Poolviilkatus. Räästakarniis.pdf

Poolviilkatus. Räästa- ja viilu serva karniisid.pdf
KATUSE SÕLMED


Ajalooline kiiluga hammaskaldlukk.pdf

Ajalooline hammaskaldlukk.pdf

Kaldlukk.pdf

Kiiluga hammasrooplukk.pdf

Hammasrooplukk.pdf

Rooplukk.pdf

Sarika ja penni ühendusjätk.pdf

Tala ristlõike suurendamine.pdf

Harjasõlm.pdf

Kaldtoe ja posti ühendus. Variant 1.pdf

Kaldtoe ja posti ühendus. Variant 2.pdf

Kaldtoe ühendus risti talaga. Variant 1.pdf

Kaldtoe ühendus risti talaga. Variant 2.pdf


KORSTEN

Korstna läbiviik kivikatusest.pdf

Korstnaots - historitsistlik stiil.pdf

Korstnaots - klassikaline lahendus.pdf

AKNA SOOJUSTAMINE


MK3-1 Akna soojustamine. 1-kordse raamiga aken + lengiga lis.pdf

MK3-2 Akna soojustamine. 1-kordse raamiga aken + lisaraam.pdf

MK3-3 Akna soojustamine. Uus siseraam valtsi freesimisega..pdf

MK3-4 Akna soojustamine. Uus mantliga siseraam.pdf

MK3-5 Akna soojustamine. Uus lengiga siseraam.pdf

MK3-6 Akna soojustamine. Uus lengiga siseraam valtsi freesim.pdf
VÄLISUKSE SOOJUSTAMINE


MK4-1 Välisukse soojustamine. Põõnadega laudisuks.pdf

MK4-2 Välisukse soojustamine. Tahveluks.p
RÕDU


Rõdu. Kivikate kütteta ruumil.pdf

Rõdu. Puitpõrand kütteta ruumil.pdf

Rõdu. Puitpõrand köetaval ruumil.pdf


Kivi- või betoonbalustraad. Välistingimused.pdf


Stalinistlike rõdude restaureerimise juhend.pdf
TERRASS, KELDER, SOKKEL


Terrass. Puitkate


MK8-1 Maakelder. Otsfassaad parapet


Soklisõlm. Keldriga hoone drenaazi ja sadeveekanalisatsiooniga.pdf

Soklisõlm. Keldriga hoone. Drenaazita, sadeveekanalisatsioonita.pdf
SADEVEE ÄRAVOOL


Sadevee äravoolurenni lehter sillutises.pdf

Sadevee äravoolurenni lehter sillutises. Nurgalahendus.pdfVIIMISTLUSKIHTIDE UURINGUD


Sondaažikaardi vorm.pdf


Viimistlusuuringute nõuded.pdf