ETTEVÕTJALE

Spetsialistid ja ettevõtjad saavad Muinsuskaitseametis:
  • taotleda, pikendada ja lõpetada tegevuslubasid
  • kooskõlastada uurimistööde programme
  • kooskõlastada muinsuskaitse eritingimusi
  • kooskõlastada restaureerimiskontseptsioone
  • kooskõlastada eel- ja põhiprojekte ning tööprojekti osasid
  • kooskõlastada haljastusprojekte ja hooldusjuhendeid
  • osaleda teabepäevadel ja koolitustel
  • küsida head nõuMUINSUSKAITSELISE

JÄRELEVALVE ŽURNAAL 

PROJEKTIDE KOOSTAMINE JA  KOOSKÕLASTAMINE

Kuidas koostada, esitada ja kooskõlastada projekte? 

Loe edasi >>