OMANIKULE

Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik saab Muinsuskaitseametist:
 • mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitisega seonduvat teaduslikku ja muud informatsiooni
 • nõuandeid mälestiste hooldamiseks ja kasutamiseks
 • abi vallasmälestise tasuta hoiule paigutamiseks tema säilimist tagavatesse tingimustesse
 • taotleda toetust riigieelarvest
 • taotleda mälestisele või kaitsevööndis paiknevale ehitisele muid soodustusi
 • taotleda luba kultuurimälestiste väljaveoks
Loe edasi >>

ETTEVÕTJALE

Spetsialistid ja ettevõtjad saavad Muinsuskaitseametis:
 • taotleda, pikendada ja lõpetada tegevuslubasid
 • kooskõlastada uurimistööde programme
 • kooskõlastada muinsuskaitse eritingimusi
 • kooskõlastada restaureerimiskontseptsioone
 • kooskõlastada eel- ja põhiprojekte ning tööprojekti osasid
 • kooskõlastada haljastusprojekte ja hooldusjuhendeid
 • osaleda teabepäevadel ja koolitustel
 • küsida head nõu
PROJEKTIDE KOOSTAMINE JA  KOOSKÕLASTAMINE

Kuidas koostada, esitada ja kooskõlastada projekte?
Loe edasi >>

TEGEVUSLOAD REGISTRIS

Registrist saate näha tegevuslubasid, mida Muinsuskaitseamet on väljastanud spetsialistidele ja ettevõtjatele.

 

Vaata tegevusluba omavate spetsialistide ja ettevõtjate nimekirja >>

BLANKETID JA VORMID

Kõik Muinsuskaitseameti vormid ja blanketid erinevate toetuste, lubade ja teavituste kohta on kokku kogutud ühele lehele.

 

Loe edasi >>LISALUGEMIST


Ülevaade mõisakoolide ventilatsiooni lahendustest.pdf


Kultuuripärandi ja selle säilitamise põhimõisted.pdf


Muinsuskaitse eritingimuste näidis


Väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimise näidis.


Mõisakoolide restaureerimistööd. Jaan Vali.docx

HUVILISELE

Muinsuskaitseamet pakub kultuuri- ja ajaloohuvilistele erinevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning praktiseerimiseks.

Loe edasi >>