KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK REGISTER


Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaasist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.  Päringute põhjal saate kindlaks teha mälestiste asukoha aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi. Samuti saab teha päringuid mälestise registreerimisnumbri, nime ja liigi järgi.

 

SISENE REGISTRISSE >>

 

   


Kultuurimälestiste riikliku registri avaandmed on kättesaadavad siit (ja lisada siis viide lingile):
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=open-data