TEABEPÄEVAD KOGUDUSTELE
4. mai
Rakveres
9. mai
Pärnus
Vaata lähemalt - http://muinas.ee/pressinurk/teated/teabepaev-koguduste-esindajatele


PRESSITEADE

26. jaanuar 2017

 

Muinsuskaitseamet toetab pühakodade restaureerimist 660 486 euroga

Saarde kiriku avariilise torni restaureerimine – lisaks korduvalt lapitud plekile olid äärmiselt avariilises seisus (osaliselt ka hävinud) torni kandekonstruktsioonid. Fotod: Nele Rent.


Programmist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ eraldatakse 2017. aastal kultuuriväärtuslike pühakodade remondiks 617 671 eurot, pühakodade sisustuse konserveerimiseks 12 574 eurot, ehituse projektdokumentatsiooni koostamiseks 11 803 eurot, piksekaitsete paigaldamiseks 6 225 eurot ning pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna toetusteks 4 500 eurot.

 

Taotluste arv ja kogusumma näitavad jätkuvalt kultuuriväärtuslike hoonete suurt investeerimisvajadust. 2017. aastaks esitati pühakodade programmile 143 taotlust kogusummas üle 3,4 miljoni euro, vahendeid investeeringute eelarves on käesoleval aastal 660 486 eurot. Sel aastal otsustati erinevas mahus restaureerimistoetusi eraldada 19-le pühakojale, projektdokumentatsioonide koostamise toetusi antakse neljale pühakojale ning kaks pühakoda saavad toetused piksekaitsete paigaldamiseks. Toetuste andmise üle otsustab programmi 15-liikmeline juhtnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate konfessioonide, ministeeriumide, linna- ja maaomavalitsuste liitude esindajad ning sakraalarhitektuuri eksperdid.

 

Pühakodade restaureerimise eelarvest eraldatakse käesoleval aastal toetusi nelja konfessiooni kirikutele (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Metodisti Kirik). „Pühakodade programmi prioriteet on programmi raames alustatud tööde lõpetamine ja mul on äärmiselt hea meel, et tänavu saab lõpule viia mitu suurt  restaureerimisprojekti – valmis saavad Haapsalu toomkiriku katus, ülimalt avariilises seisus olnud EELK Saarde kiriku tornikiiver, samuti EELK Järva-Jaani kiriku pikihoone katus ja EAÕK Saatse Püha Paraskeva kiriku katusemaastik“, ütles programmi juhtnõukogu esimees Siim Raie.

 

Lisaks jätkuvad pühakodade programmi toetuste abil tööd Haapsalu metodisti kiriku vundamentide kindlustamisel ja EELK Jõelähtme kiriku avariilise tornikiivri juures. Samuti lähevad edasi Eesti ühe vanima, siinse kirikuarhitektuuri pärlite hulka kuuluva EELK Valjala kiriku idaosa avariitööd. Uutest suurematest töödest tehakse algust aastaid avariilises olukorras olnud EAÕK Sindi Jumalaema ilmumise kiriku katusemaastiku restaureerimisega – esimeses etapis on kavas kellatorni restaureerimine. Alustatakse ka Eesti ainsa maapiirkonnas asuva basiilikalaadse kolmelöövilise EELK Urvaste kiriku väga halvas seisukorras oleva katusemaastiku restaureerimisega – sel aastal toetust saanud tööde esimeses etapis restaureeritakse kiriku kesklöövi katus.

 

Sindi õigeusu kirik. Fotod: Sille Sombri.


Väiksemas mahus eraldatakse toetust EELK Viljandi Pauluse kiriku katuse ja EELK Kose kiriku torni laastukatuse avariitöödega alustamiseks. EELK Harju-Madise ja EELK Noarootsi kirikute juures tehakse väiksemaid katuste avarii- ja hooldustöid. Programmi kaudu eraldatakse toetust 19. sajandi omanäolise MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku fassaaditöödeks. Jätkatakse ka Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimise toetamist.Urvaste kirik. Foto: Kersti Siim.


Programmi teadus- ja arendustegevuse valdkonna kaudu jätkatakse Eesti kirikute andmebaasi (digiarhiiv aadressil – http://kirikud.muinas.ee/ ) täiendamist Lääne- ja Harjumaa kirikutega ning samuti teostatakse siseviimistluse uuringud Ridala ja Karuse kirikutes. Samuti jätkub koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustuste ja sooldumise uurimistöö raames, sealjuures jätkatakse ka kirikute tuulutuse kontrolleri arendamist (testimisel on ka selle kontrolli arendus kirikute automaatseks tuulutamiseks).  Lisaks toetatakse EKA ja EKM uurimisprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidas, ülbe ja andekas“ ning Eesti kirikute katuste kandekonstruktsioonide uurimisprojekti (sh ka dendrokronoloogilised uuringud).

 

Täpsem ülevaade programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ toetustest on siin

 

Lisainfo:

Sille Sombri

Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ koordinaator

640 3068

sille.sombri@muinas.ee

 

Madle Lippus

Avalike suhete nõunik

Muinsuskaitseamet

+372 5348 88 41

+372 640 3054

madle.lippus@muinas.ee

www.muinas.eeJUHTNÕUKOGU KOOSOLEKUD

Pühakodade programmi juhtnõukogu järgmine koosolek toimub 10. mail 2017

18.01.2017 toimunud pühakodade programmi juhtnõukogu koosolekul kinnitati programmi 2017. aasta eelarve.

19.10.2016 toimunud pühakodade programmi juhtnõukogu koosolekul otsustati tellida EELK Martna ja EELK Viru-Jaagupi kirikute tornikiivrite ankurdamine. TOETUSTE TAOTLEMINE

2017. aasta taotlusvoor on lõppenud. Esitati 143 nõuetele vastavat taotlust (84 erinevat pühakoja) kogusummas üle 3,4 miljoni euro Ülevaade 2017. aastaks esitatud taotlustest.pdf Pühakodade programmi 2017. aasta investeeringute eelarve maht on 660 486 eurot. Esitatud taotlusi hinnati mitmes etapis. Kõigepealt hindasid taotlusi konfessioonide esindajad, kes koostasid oma konfessiooni taotluste pingerea ning Muinsuskaitseameti maakonnainspektorid. Järgmises etapis hindasid taotlusi Muinsuskaitseameti kaks komisjoni - a) pühakodade remondi, projektide koostamise ning signalisatsioonide ja piksekaitsete paigaldamise taotluste hindamise komisjon ja b) pühakodade sisustuse (ehk kunstivara) taotluste hindamise komisjon. Komisjonid lähtusid oma hindamismetoodikas ministri käskkirjas kinnitatud programmi kriteeriumitest ning samuti arvestati konfessiooni esindajate ja maakonnainspektorite koostatud pingeridadega. Viimases etapis vaatas Muinsuskaitseameti komisjonide koostatud ettepanekud üle pühakodade programmi juhtnõukogu, kuhu kuuluvad konfessioonide, ministeeriumite ja omavalitsusliitude esindajad ning sakraalarhitektuuri eksperdid.   Juhtnõukogu tegi oma muudatusettepanekud ning kinnitas pühakodade programmi lõplikud toetused.2018. aasta eelarvesse ootame kõikide valdkondade taotlusi kuni 30. septembrini 2017.

Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri -  register.muinas.ee 


Pühakodade programmi eelarvete ja esitatud taotluste võrdlus alates 2004. aastast:
________________________________________________________________________________________________________________________