Teabepäevad koguduste esindajatele

04. apr,      
Muinsuskaitseamet ja Siseministeerium korraldavad koguduste esindajatele kaks teabepäeva:
- 4. mai  Rakveres  (Maavalitsuse saalis, F. R. Kreutzwaldi 5)
- 9. mai  Pärnus   (Maavalitsuse saalis, Akadeemia 2).


Mõlema teabepäeva ajakava koos ettekannete lühitutvustustega on järgmine:

 

10.30 – 11.00: Kogunemine, hommikukohv

 

11.00 – 11.05: Teabepäeva sissejuhatus

Ilmo Au, Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja

 

11.05 – 12.00: Tegutsemine mälestisel (hooned)

Merle Kinks, Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna peaspetsialist

Ettekandes selgitatakse tegevusi, mille alusel saab kirikutes ette võtta vajalikke väiksemaid ja suuremaid töid ja käsitletakse aktuaalseid küsimusi (nt millist dokumentatsiooni on millal vaja; või mida üldse on vaja teha kui on soov midagi teha; mis on hooldus ja remont; taotlus + eskiis (mingi töö tegemiseks); tegevuskava; muinsuskaitse eritingimused ja  projektid (eelprojekt, põhiprojekt); Päästeameti nõudeid (nt signalisatsiooni paigaldamisel); invapääsud; vihmaveetorude paigaldamine või mitte paigaldamine; avatäidete (vitraažide) vahetamine /paigaldamine; tornide kõlaluugid; tornikiivrite kattematerjalid jne).

 

12.00 – 12.40 Vallasvara hooldamine ja hoiutingimused

Linda Lainvoo, Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor

Ettekandes räägitakse vallasvara hoiustamiseks sobivate tingimuste loomisest ja hooldamisest käepäraste vahenditega, et esemete kasutatavus ning esteetiline välimus säiliks võimalikult kaua ja et heade kavatsustega ei tehtaks mälestistele hoopiski halba. Samuti erinevate materjalide iseärasustest ja koosmõjust. Lisaks tuletatakse meelde, kuidas Muinsuskaitseamet saab vallasmälestise omanikku ja valdajat mälestiste korrastamisel toetada ja abistada.

 

12.40 – 13.00 Maalingutest kirikuruumis

Grete Nilp, Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor

Siinseid kirikuid on maalingutega kaunistatud juba keskajast peale ning üllatavaid uusi avastusi tuleb välja igal aastal. Maalingute avastamine ei pruugi aga tingimata tähendada laiaulatuslikke avamis- ning konserveerimistöid, on ka mitmeid teisi võimalusi, kuidas sedalaadi pärandit dokumenteerida ja säilitada. Ettekanne tutvustabki maalinguid Eestimaa kirikutes, viimase aja põnevamaid leide ning erinevaid eksponeerimislahendusi.

 

13.00 – 13.15 Kohvipaus

 

13.15 – 13.45 Kirikuaedade haljastus

Ilme Mäesalu, Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor

Ettekandes antakse lühike ülevaade kõrghaljastuse kujunemisest kirikuaedades, räägitakse selle mõjust kirikuhoonele, hauatähistele ja-piiretele. Antakse selgitusi, kuidas toimida kui on vajadus eemaldada ohtlikke puid või on soov uue haljastuse kavandamiseks/istutamiseks.

 

13.45 – 14.30 Puude hooldus kirikuaias.

Heiki Hanso, ArborEst OÜ juhataja

 

14.30 – 14.50 Arheoloogia kirikus ja kirikuaias

Ulla Kadakas, Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor

Ettekandes räägitakse arheoloogiapärandiga seonduvatest nõuetest kaeve-, ehitus-, konserveerimis- ja restaureerimistöödel kirikus ja kirikaias. Kirjeldatakse uuringute eesmärke ja uurimismetoodikat.

 

14.50 – 15.30 Viimaste aastate arheoloogilised uuringud ja leiud kirikutes

Villu Kadakas, arheoloog

Ettekandes tutvustatakse viimaseid uurimistulemusi mõningates Lääne-, Järva-, Harju- ja Virumaa keskaegsetes kirikutes ja kirikaedades, näiteks tuleb juttu Haljalast, Paidest, Risti kirikust.

 

Teabepäevadel osalemiseks palume eelnevalt registreerida

kuni 25. aprillini 2017 e-posti aadressil Sille.Sombri@muinas.ee

 

Registreerimise teates palume märkida osaleja nimi ja kogudus

ning millisel kuupäeval ja kus soovitakse teabepäeval osaleda.<