Pressiteade: MTA ja Muinsuskaitseamet sõlmisid koostöölepingu

10. veebr,      
Täna, 10. veebruaril kirjutasid Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu alla koostöölepingule.

Esmakordselt sõlmitava lepinguga sätestatakse kahe ameti koostöö, vähendamaks riske rahvusvahelise kaubavahetuse kontrollimatuse või puuduliku kontrolli korral kehtestatud normidest kinnipidamisel. Normide eiramine võib omakorda kaasa tuua kahju riigi majandusele ja kultuuriväärtuste säilimisele, mõjutades samavõrd ka riigi üldist mainet.


Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu: „Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse rakendumisest saab 17. veebruaril kolm aastat. Selle aja sees on Maksu- ja Tolliamet ning Muinsuskaitseamet nimetatud seaduse täitmisel jõudnud äratundmiseni vajaduses täpsustada vastastikused tegevused koostöökokkuleppes. Tänaseks on see kokkulepe lõplikult sõnastatud ning allakirjutatud“.


Lepingu järgi peaksid efektiivsemaks muutuma mõlema poole kontrollitoimingud, kiireneb ja lihtsustub rahvusvaheline kaubandus ja tagatud on tõhus järelevalve kultuuriväärtuste impordi, ekspordi ja väljaveo üle.


Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav: “ Meie ülesanne on valvata piiridel selle üle, et kultuuriväärtusi ilma loata välja ei viidaks ega varastatud esemed üle piiri ei liiguks. Tolliametnikud vajavad asjatundjate ekspertiiside näol tuge. Täna sõlmitud leping aitab kindlasti kaasa sellele, et menetluse otsused tehakse kiiremini ja kvaliteetsemalt. Samuti loodame, et paraneb kord, millega tolli poolt konfiskeeritud esemed saaks operatiivselt üle anda spetsialistidele, kes tagavad siis nende edasise säilimise ja võimalusel avalikkusele näitamise”.

<