Muinsuskaitseameti teabepäev Tartus 11.11.2010: XX sajandi arhitektuuri inventeerimine

04. nov,      
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada arhitektuuri paremik perioodist 1870-1991.

Tänaseks päevaks on inventeeritud kõik maakonnad ning valminud on andmebaas 20. sajandi väärtuslikumatest ehitistest. Kultuurimälestiste registri kaudu on 20. sajandi arhitektuuri andmebaas kättesaadav kõigile huvilistele (http://register.muinas.ee/). Nii näiteks saavad kohalikud omavalitsused kogutud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning miljööalade kehtestamisel. Samuti on kogutud andmeid võimalik kasutada uute turismimarsruutide planeerimisel.

 

Neljapäeval 11. novembril 2010. a. kell 13.00 – 17.00 Eesti Spordimuuseumis (Rüütli 15, Tartu).

 

Päevakava

13.00 – 13.15             Registreerimine ja kohv

13.15 – 14.45              Eesti 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine - Oliver Orro (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)

14.45 – 15.00              Kohvipaus

15.00 – 15.45              XX sajandi ehituspärand Tartus ja Tartumaal - Egle Tamm (Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste

                                     teenistus)

15.45 – 16.30             Uute miljööalade mõtteid Tartu linnas - Reesi Soodla (Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus)

16.30 – 17.00             Arutelu, küsimused

 

Projekt toimub ajavahemikul 2010 - 2012


<