Eesti Arheoloogiaselts tutvustab 3.detsembril lõppeva aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi

01. dets,      
Eesti Arheoloogiaselts korraldab 3ndal Jõulukuu päeval 2010.a. Tallinnas Rüütli tn.10  I korruse auditooriumis  algusega kell 11.00 koosoleku  lõppeva aasta arheoloogiliste välitööde tulemustest. Osavõtt on kõikidele huvilistele TASUTA.


Avasõnad (Ain Lavi)

AVE 2009 (Muinsuskaitseameti väljaanne Arheoloogilised välitööd Eestis 2009) esitlus

11.00 - 12.30 Muinasaja uurimisest I

Mari Lõhmus. Veibri ja Kukruse matmispaigad.

Krista Karro. Tõnismäe eeslinna kultuurkiht Tallinnas.

Jüri Peets. Uurimised Saaremaal. Salme II muinaslaev. Käku sepikoja ase.

Viire Pajuste. Lähte Palalinn Põhja-Tartumaal.


12.30 - 12.40 Vaheaeg


12.40 - 14.15. Muinasaja uurimisest II

Mati Mandel. Uugla põletusmatustega kalme Läänemaal.

Ülle Tamla. Linnakse matmispaik Harjumaal.                                                                      

Helena Kaldre. Salevere Salumägi Läänemaal.

Peeter Talvar. Valjala kalmistu Saaremaal.

Anu Kivirüüt, Pikne Kama, Jüri Metssalu, Anti Lillak, Heiki Valk. Nooska (Talimäe), Kaloga, Karula, Võuküla ja Lääniste linnamäed Kagu-Eestis.


14.15 - 14.45 Kohvivaheaeg


14.45 - 16.30 Keskaja uurimisest

Villu Kadakas. AGU- EMS OÜ uurimistöödest

Garel Püüa. Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused.

Ain Lavi, Tarvi Toome. Muinasprojekt OÜ uurimistest.

Arvi Haak, Helena Kaldre. Arheoloogiline järelvalve Mustlas.

Viire Pajuste. Rauaaegse elamu rekonstruktsioonikatse Rõuges.

Täiendavat infot 2010.a. arheoloogilistest välitöödest.

<