Õppepäevana toimuv ringsõit algab kell 9.30 Ülemiste keskuse parklast, vahepeatuse tehakse kell 10.00 Circle K (endine Statoil) Laagri tanklas aadressiga Pärnu mnt 552. Ringsõit toimub tellitud bussiga.
Loe lisaks
Täna kell 10:45 esitletakse Paide Kultuurikeskuses värsket 2016. a muinsuskaitse aastaraamatut. Möödunud aasta olulisemaid teemasid kokku võtva raamatu keskmes on uue kasutuse saanud mastaapsed tööstushooned: endine Rotermanni viljaelevaator ja Arsenali kompleks Tallinnas. Esitlus toimub Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna kevadkonverentsi raames.
Loe lisaks
12. mail algusega kell 11 korraldab Muinsuskaitseamet teabepäeva „Arheoloogia ja kultuuripärandi kaitse“. Teabepäev toimub Hiiumaa muuseumi Pikas Majas, Vabrikuväljak 8, Kärdla. Loe lisaks
Teabepäev algab kell 10.00 restaurator Paul Uibopuu juhendamisel. Teabepäev on praktilise suunitlusega st selle käigus saavad osalejad ka ise hauatähiste korrastamiseks käe külge panna. Osa võtma on oodatud kohalike omavalitsuse heakorra spetsialistid, kalmistu ja hauaplatside hooldamisega tegelevad inimesed.  Loe lisaks
Teadmisi jagavad suurte kogemustega restauraator Paul Uibopuu ja kutsetunnistusega arborist Tõnu Ling firmast Puuspetsialist OÜ. Oodatud on kõik kalmistu haldamise ja hooldamisega kokku puutuvad inimesed.
Loe lisaks
Muinsuskaitseamet ja Siseministeerium korraldavad koguduste esindajatele kaks teabepäeva:
- 4. mai  Rakveres  (Maavalitsuse saalis, F. R. Kreutzwaldi 5)
- 9. mai  Pärnus   (Maavalitsuse saalis, Akadeemia 2).
Loe lisaks

Teabepäev toimub Muinsuskaitseametis aadressil Tallinn, Pikk 2, II korrus, algusega kell 10:00. 

Osa võtma on oodatud mälestiste omanikud ja kõik teised kunstipärandi huvilised 

Loe lisaks
17. märtsil toimub EMP mõisakoolide programmi raames Eesti-Norra ühisseminar maapiirkondade ja väikelinnade pärandi kaitsest. Seminar algab kell 14:00 ja toimub Muinsuskaitseametis aadressil Pikk tänav 2. Osalema on oodatud kõik huvilised
Loe lisaks
Järva maakonnas alustavad Päästeamet ja Muinsuskaitseamet koostööd kaitsealustes eluhoonetes. Päästjate kodunõustamistele, mis viiakse läbi muinsuskaitse all olevates hoonetes, kaasatakse nüüdsest ka Muinsuskaitseameti esindaja. Külastustega alustatakse veebruari viimastel päevadel. Loe lisaks
9. märtsil toimub Viljandi muuseumis teabepäev „Arheoloogia ja detektorism. Uued ja huvitavad leiud“, kus 2016. aasta leidudega seoses jagavad teavet Muinsuskaitseamet ja Viljandi muuseum. Teabepäev on suunatud kõigile ajaloohuvilistele, s.h. hobidetektoristidele. Loe lisaks
Teabepäev toimub Muinsuskaitseametis aadressil Tallinn  Pikk 2 II korrus, algusega kell 10:00. 

Osa võtma on oodatud mälestiste omanikud, muinsuskaitse eritingimuste koostajad, arhitektid, vanade majade omanikud ja kõik teised huvilised. 

Loe lisaks

Muinsuskaitseameti pressiteade

26. jaanuar 2017

Loe lisaks
Juba traditsiooniks kujunenud Muinsuskaitseameti teabepäev ARHEOLOOGIDELE toimub sel aastal 3. veebruaril 2017, Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis kell 12-16. Loe lisaks

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016. Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks. Registreerimise juhised ja koolituse info leiab koolituse korraldaja OÜ Tige Tikker veebilehelt http://tigetikker.ee/ .

Loe lisaks

Koolitused annavad esmased teadmised Eesti kultuuripärandi tähtsusest, muinsuskaitsesüsteemist, arheoloogiast, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning selgitavad, kuidas toimida leiukohal ja otsingusituatsioonis, nii et oma tegevuse või tegevusetusega ei kahjustata leiukohta.  Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

Loe lisaks

Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet kutsuvad kõiki Eesti rahvusparkide elanikke ning mälestiste omanikke 3.-7. augustil Lahemaa rahvusparki traditsioonilisele ehituspärandi koolitussarjale.

 

Keskkonnaamet korraldab koostöös Muinsuskaitseameti, Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Eesti Vabaõhumuuseumi ja Juminda külaga praktilise koolitussarja, kus oma ala parimad meistrid tutvustavad, kuidas restaureerida vanu hooneid ning mälestisi. Seminarid ja koolitused toimuvad Siguri ning Rätsepa taludes Lahemaa rahvuspargis.


Loe lisaks

15.–19. juunil teevad Valga linnas Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid ja õppejõud koostöös Muinsuskaitseameti ja Valga Linnavalitsusega ajaloolistele hoonetele värviuuringud, mille käigus lisaks algse värvilahenduse selgitamisele, täheldatakse üles ka välisviimistlust üldisemalt (voodrilaua profiilid, ehis- ja nurgalauad, karniisid, luugid, uksed). Töö toimub osakonna suvise praktikana, milles osalevad 12 tudengit ja nende juhendajad. Lõpptulemusena valmib kasulik juhendmaterjal hoonete värvimiseks ja väärtuslike detailide säilitamiseks, mis tehakse hiljem Valga Linnavalitsuse ja Muinsuskaitseameti vahendusel tasuta kättesaadavaks nii elektroonselt kui trükitud kujul.

19. juunil kell 10.00 oodatakse kõiki huvilisi Valga Muuseumisse, kus tehakse kokkuvõte toimunud välitöödest, tutvustatakse esialgseid tulemusi ning kõnelevad ka EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppejõud. Kõik on oodatud arutelule!



Loe lisaks

Euroopa suurte sõdade pärand

 

8. september kell 15 – Euroopa muinsuskaitsepäevade avamine vastrestaureeritud sajandivanusel jäämurdjal „Suur Tõll“

 

9. september kell 15 – 18  Peeter Suure merekindlust ja I maailmasõjaga seotud paiku Paljassaartel tutvustab Robert Treufeldt. Registreerimine info@muinsuskaitse.ee, 6412 522 ja 5051781

 

9. september kell 17.30. 1950.-1960. aastate oma kodu Nõmmel. Uurime, kuidas inimesed ehitasid endale keerulistel sõjajärgsetel aegadel ise kodusid ehk individuaalelamuid, nagu neid ENSV ametlikus kõnepruugis nimetati. Teejuhiks on muinsuskaitsja Riin Alatalu, kes lubas huvilistega koos piiluda ka mõnda aeda ja ehk ka majja sisse. Jalutuskäigu alguspunkt on Valdeku peatuses (linnapoolne suund). Lisateave ja registreerimine: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Elle.Lepik@tallinnlv.ee või telefonil 645 7189.

 

10. september konverents sarjast „Väärtuslikud Eesti väikelinnad – Paldiski“. Buss Tallinnast väljub kell 10.

 

11. september kell 10 I ja II maailmasõjaga seotud paiku tutvustav ringkäik Aegna saarel.

 

11. september kell 15 seminar ja näitus „Kaks aega. Kaks piiri“ Tartus, KVÜÕA muuseumis Riia tn 12.

 

12. september kell 12 Vabadusristi kavaler kolonel Arthur von Buxhoevedeni ja abikaasa Kira ümbermatmine Tallinna Kaitseväe kalmistule (kutsetega).

 

12. september kell 17.00. Tutvumine Kaitseväe kalmistuga.

EELK Misjonikeskuse nõukogu ja Inimõiguste Instituudi esimees ja kooliõpetaja Vootele Hansen viib huvilisi tutvuma Katseväe kalmistuga. 127 aastat tagasi rajatud kalmistule on maetud sõjaväelasi mitmest väeleerist: tsaariarmeelasi, Saksa okupatsioonivõimu kandjaid,  Briti mereväelasi ja ka Eesti sõdureid, kokku kuni 5000 eri rahvusest Eestis langenud sõjaväelast. Huvilistel palutakse koguneda kalmistu Filtri tee poolse värava juures. Lisateave ja registreerimine: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Elle.Lepik@tallinnlv.ee või telefonil 645 7

 

13. september kell 10 ajalookonverents Sõrves „Raketibaasid Saaremaal“. Esinejad Riiast, Moskvast, Tallinnast jm. Lisateave Saaremaa Muinsuskaitse Seltsilt, Tõnu Veldre tel. 5130921.

 

 

 

Euroopa tähistab muinsuskaitsepäevi alates aastast 1991.

 

Eesti keskendub tänavu 100 aasta möödumisele I maailmasõja algusest, kuid sõjad ja konfliktid on jätnud jälgi alates muinasajast ning kajastuvad meie linnamägedes, kindlustes, kalmistutes, sõjaväebaasides, muusikas, monumentides, mälestustes.

Eestiga sama teema on valinud Rootsi, Armeenia, Bosnia ja Hertsogovina, kuid Euroopa muinsuskaitsepäevade jooksul saab tutvuda näiteks ka bütsantsi kirikutega Kreekas, traditsioonilise pitsikudumisega Küprosel, Monako aedade või Norra külaeluga.

 

Euroopa muinsuskaitsepäevade kohta teistes riikides vaata www.europeanheritagedays.com

 

Euroopa Muinsuskaitsepäevi Eestis korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts koostöös kodanikeühenduste, riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega.

 

Toetavad:

 

Kultuuriministeerium

Kaitseministeerium

Muinsuskaitseamet

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Paldiski Linnavalitsus

Eesti Meremuuseum

 

Eesti Muinsuskaitse Selts

Pikk 46 Tallinn           10133 Tel. 6412 522

 

www.muinsuskaitse.ee

 

 

Loe lisaks
Detektoristide teabepäev
25. aprillil algusega kell 14.00 Tallinnas, Pikk tn 2, II korruse saal
Muinsuskaitseamet kutsub otsinguloa omanikke ja arheoloogiahuvilisi teabepäevale, et teha kokkuvõtteid 2013. aastal riigile üle antud kultuuriväärtusega leidudest ja avastatud muististest, esitatud aruannetest ning rääkida tulevikuplaanidest.
Päevakava:
14.00-14.15 kogunemine, kohvilaud
14.15-15.00 Kolm aastat uut Muinsuskaitseseadust: hetkeseis ja tuleviku väljavaated Nele Kangert, Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektor
15.00-15.40 Arheoloogilised leiud ja avastatud muistised 2013 Ülle Tamla, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude osakonna juhataja
15.40-15.50 paus
15.50-16.30 Peit- ja aardeleiud 2013 Mauri Kiudsoo, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi numismaatikakogu hoidja
16.30-16.45 Eesti Rahva Muuseumi näituseidee tutvustus
Osalejate registreerumine aadressil nele.kangert@muinas.ee.
Kohtumiseni teabepäeval! Loe lisaks

10.-24. mai 2014 korraldab OÜ Tige Tikker  kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise koolitusprogrammi Tallinnas.

Koolituse eesmärk on  vastavalt Muinsuskaitseseadusele anda kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise luba taotlevatele isikutele ja teistele huvilistele baasteadmised arheoloogiapärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste registrist, kultuuriväärtusega esemetest, hobiotsijaid puudutavatest seadustest ja aruandlusest ning sellest, kuidas mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Oma teadmisi ja kogemusi jagavad TLÜ Ajaloo Instituudi, Muinsuskaitseameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti demineerimiskeskuse õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Sigrid Keskküla, Nele Kangert, Urve Russow, Mauri Kiudsoo, Mati Mandel, Maili Roio, Arnold Unt, Ülle Tamla jt.
Koolituse läbimiseks on loengutes ja praktikal osalemine kohustuslik. Koolitus lõppeb teadmistekontrolliga. Positiivse arvestuse sooritanule väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguvahendiga kultuuriväärtusega asja otsimise luba.

Koolitus maht on 36 akadeemilist tundi, mis on jagatud 3 nädalavahetusele. Koolitus toimub Muinsuskaitseameti  ruumides aadressiga Pikk tn 2, Tallinn.

Koolituse maksumus on 150€.

Täpsem info ja registreerimine www.tigetikker.ee ning info@tigetikker.ee

Loe lisaks
1.-15. märts 2014 korraldab OÜ Tige Tikker kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise koolitusprogrammi Tallinnas. Loe lisaks

TARTUMAA VANEMINSPEKTORIT(AJUTISELT ÄRAOLEVA AMETNIKU ASENDAJA)

Loe lisaks

Muinsuskaitseamet kutsub firmasid osalema  avatud hankel ``Kahe neljarattaveoga sõiduauto kasutusrendile võtmine``  (Riigihangete registri viitenumber 146667).

Loe lisaks
Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse pressiteade Loe lisaks

Tere tulemast V Läänemeremaade kultuuripärandi foorumile!

18. – 20. september 2013 Tallinnas

Loe lisaks

Võitjad selguvad Eesti Muuseumide Auhinnagalal,

mis toimub 31. jaanuaril 2013. a kl 19:00 Lennusadamas.

Loe lisaks

Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonetüübist inspireeritud nüüdisaegse eramuarhitektuuri näitus.

Loe lisaks
1. mail käivitus Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames uus arheoloogia-alane europrojekt, mille eesmärk on kaitsta ühist arheoloogiapärandit ja teavitada avalikkust selle kaitse vajalikkusest.

Loe lisaks

Kooskõlas uuenenud, 2011. a. kehtima hakanud muinsuskaitseseadusega korraldab Tige Tikker OÜ 24.11.2012 kuni 9.12.2012 koolituse, mille käigus omandatakse oskus ära tunda kultuuriväärtusega asi ja mitte kahjustada leidu või leiukohta (Muinsuskaitseseadus, § 30^1 lõige4).

Loe lisaks
24. oktoobril 2012.a algusega kell 14.00 toimub Eesti Arhitektuurimuuseumis (Ahtri 2 Tallinn) TALLINNA  XX  SAJANDI  VÄÄRTUSLIKKU ARHITEKTUURIPÄRANDIT TUTVUSTAV TEABEPÄEV. Loe lisaks
Kehtiva määruse kohaselt tuleb mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikul, kes soovib saada toetust riigieelarvest, esitada sellekohane taotlus Muinsuskaitseametile eelarveaastale eelneva aasta 1. veebruariks. Nii pidid näiteks mälestise omanikud, kes soovivad toetust oma mälestise restaureerimiseks 2013. aasta riigieelarvest, esitama taotluse hiljemalt 1. veebruariks 2012. Loe lisaks
18. oktoobril tähistab Muinsuskaitseamet oma 19. aastapäeva. Sellega seoses soovib amet tunnustada ning tänada oma möödunud aasta parimaid koostööpartnereid.
Loe lisaks
Selle kuu lõpuni on võimalik saata Maavalla hiite kuvavõistlusele fotosid, millel on jäädvustatud hiied, pühad kivid, puud, allikad ja muud looduslikud pühapaigad. Lisaks Eesti pühapaikade ülesvõtetele on oodatud ka mujal maailmas jäädvustatud looduslike pühapaikade pildid. Võistluse eesmärk on väärtustada ja tutvustada ajalooliste looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaikasid külastama ja hoidma.
Loe lisaks
Teabepäev toimub 01. novembril 2012. a Pikk tn 2 Tallinnas.  Lähemalt käsitletakse muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste rolli kultuurimälestiste ning kultuuriväärtusega leidude kaitsel, väljaselgitamisel ja tutvustamisel. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet kuulutab välja alanud 2012./2013. õppeaastal vältava üliõpilastele suunatud teadustööde konkursi. Konkursi eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema muinsuskaitse valdkonda puudutavate teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi, aidates sellega kaasa Eesti kultuuripärandi säilitamisele. Loe lisaks

Muinsuskaitseamet võtab alates 1. oktoobrist 2012 a  tööle AVALIKE JA VÄLISSUHETE NÕUNIKU

asendamaks kuni kaheks aastaks ajutiselt ametist äraolevat ametnikku.
Loe lisaks

Maavalla koja pressiteade


Käimas olev kuvavõistlus Maavalla hiied 10225 ootab ülesvõtteid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest nii Maavallast kui ka piiri tagant.

Võistluse eesmärk on väärtustada ja tutvustada ajalooliste looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaikasid külastama ja hoidma. Loe lisaks
Euroopa muinsuskaitsepäevi Eestis korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts. Vaata lähemalt www.muinsuskaitse.ee
Loe lisaks

Muinsuskaitseameti hallatavale Kultuurimälestiste riiklikule registrile loodi võimalus kasutada andmekogu mobiilis, ehk m.register.

Loe lisaks
Alates 20. juunist on Suurgildi hoones avatud Eesti Ajaloomuuseumi ja Muinsuskaitseameti näitus „Vettpidavad allikad. Keskaegne leid Tallinna lahest“. Loe lisaks
Käsmu meremuuseum, Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet korraldavad Käsmu meremuuseumis pühapäeval, 1. juulil merepärandi seminari.


Loe lisaks
Suvekuudel on Muinsuskaitseameti arhiiv avatud järgmiselt:
Loe lisaks
Muinsuskaitseameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti pressiteade.

Reedel, 8. juunil esitletakse Suurgildi hoones Tallinna vanalinnas „Muinsuskaitse Aastaraamatut 2011“.

 

Vastilmunud aastaraamat võtab kokku möödunud aasta olulisemad restaureerimistööd, uuringud ja huviväärsed leiud üle Eesti ning sisaldab artikleid muinsuskaitse ja restaureerimise teemadel laiemalt.
Loe lisaks
Reedel, 25. mail algusega kell 13:00 toimub Jõelähtme vallas Kostiveres Kostivere mõisa karjakastelli juures paekivist hoone korrastamise praktiline töötuba omanikele ja huvilistele, kes soovivad paekivist hoonet remontida. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet korraldab koostöös Narva Linnavalitsuse ja MTÜ Otsingu-Koduloo klubiga Kamerad veealust kultuuripärandit ja selle kaitset ning uurimist käsitleva teabepäeva. Üritus toimub reedel, 25. mail kell 17.00 Narva Linnavalitsuse konverentside saalis Peetri plats 5. Loe lisaks
Sarjas „Eesti kirikute sisustus“ ilmus kolmas raamat: Kaalu Kirme „Kirikuhõbe uusajast tänapäevani.“ Eesti lutherikirikute hõbevara käsitlev raamat koosneb sissejuhatavast osast, sakraalhõbeda arenguloost läbi viie sajandi ja esemete valikkataloogist. Ladusalt kirjutatud ja rikkalikult illustreeritud teos on mõeldud nii kunstiteadlastele kui ka laiemale publikule. Loe lisaks
Neljapäeval, 29.märtsil toimub Viljandimaal Mustlas Tarvastu käsitöömajas vanade akende ja uste restaureerimise õppepäev. Oodatud on kõik huvilised, kes väärtustavad kultuuripärandit ning kes ei pea paljuks oma aega ning vaeva vanade uste ning akende säilitamisse panustada. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet kutsub kõiki eestimaalasi – mälestiste omanikke, haldajaid, kohalikke elanikke ja koolinoori osalema 5. mail toimuvatel Teeme Ära talgutel, et korrastada mälestisi ja nende lähiümbrust. Hooldavat kätt vajavad arheoloogiamälestised, mõisapargid, kirikuaiad, kalmistud ja muud muinsuskaitse all olevad objektid. Loe lisaks
Koos rootsi kolleegidega tutvustatakse Läänemere ajaloolist kultuuripärandit ning koostööprojekti SHIPWHER, räägitakse veealusele mälestisele sukeldumise regulatsioonist Eestis ja Rootsis ja arutatakse sukeldusturismi võimalikkuse teemal mõlemas riigis. Samuti vaadatakse filmi „Jääretk ja remonditöökoda“, mis jutustab 1918. aasta sündmustest ning ühest uppunud laevast Tallinna lahel. Loe lisaks

Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu ja Pärnu linnavolikogu esimees Vahur Mäe allkirjastasid kahepoolse, muinsuskaitselist koostööd toetava halduslepingu, millega amet annab linnale üle riiklikud muinsuskaitsealased kohustused. Leping hakkab kehtima 1. märtsist.

Loe lisaks

 Laupäeval, 17.03.2012   kl 11:00 – 15:00

 Toimumispaik: Hopneri maja. Raekoja plats 18, 10146 Tallinn

Loe lisaks

Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu kinnitas riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2012. aasta eelarve käskkirja, mille põhjal eraldatakse pühakodade restaureerimiseks 660 486 eurot.

Loe lisaks

Muinsuskaitseamet ja Narva linn allkirjastasid kahepoolse halduslepingu muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Narva linnas.

Loe lisaks

Seoses 01. juunil 2011 jõustunud muinsuskaitseseaduse muudatustega on MTÜ Arheopolis välja töötanud koolitusprogrammi otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitusprogrammi, mis koosneb neljast nädalavahetustel toimuvast koolituspäevast ja eksamipäevast, viiakse läbi kaks korda aastas. Pilootkoolitus toimus 2011. aasta sügisel ja kõik 22 osalenut sooritasid edukalt eksami, mille tulemusel väljastati neile vastavad tunnistused.

Loe lisaks
17. mail 2011 esitati Muinsuskaitseametile ettepanek laiendada Jõelähtme vallas Maardu külas asuva hiiemetsa - arheoloogiamälestise ja ohverdamiskoha piire olemasolevalt 6,2 hektarilt 75 hektarile koos 50 meetrilise kaitsevööndiga. Ettepaneku läbivaatamiseks kehtestas Muinsuskaitseamet taotlevates piirides kuueks kuuks ajutise kaitse, millega peatati igasugune ala ja keskkonda muuta võiv tegevus. Pärast põhjalikku uurimist andsid Muinsuskaitseamet ja kaasatud eksperdid hinnangu, et piiride suurendamine ei ole põhjendatud. Piiride laiendamise ettepanek tugineb peamiselt hiiemetsa kohanimel ja suulisel pärimusel kuid eksperdid ei leidnud arheoloogia- mälestise laienemise vajadust kinnitavat substantsi. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet on välja andnud trükise „Mälestiste restaureerimine. Enne ja pärast. 2005-2011“. Kaheksakümnest leheküljest koosnev trükis sisaldab Eesti taasiseseisvumise järgsel perioodil restaureeritud ja konserveeritud ehitiste ülevaadet. Loe lisaks
Jõulureede pärastlõunal teatas Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Tiit Schvede inimluude leiust Paides keskväljaku lähistel tehtavatel kraavitöödel. Loe lisaks

Muinsuskaitseamet on Tallinna lahest 13. sajandist pärit santsukasti leidnud hobisukeldujale leiuautasu määramisel arvesse võtnud kogu leiu suurus. Muinsuskaitseameti nõunik Maili Roio selgitab, et leiuautasu määramisel on arvestatud kõiki asjaolusid. "Ekspertnõukogu toimumise ajaks olid teada ka need leiud, mis tulid kastist välja pärast puhastamist ning leidu vaadati tervikuna."

Loe lisaks

Hea renoveerimishuviline!

Selgus selle aasta viimase renoveerimiskoolituse täpne toimumisaeg.

15. detsembril kell 17.00-20.00 on LUBI- JA SAVIKROHVI töötuba, kus
õpitakse krohvimise töövõtteid. Juhendab Jüri Reemann. Kõigil osalejatel
on võimalik proovida sisseviskekihi ja viimistluskihi krohvimist. Selga
peaks panema tolmukindlad riided.

Koolitus toimub Supilinnas Herne tn 41, osalustasu 5 eurot. Koolituse
läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Vajalik eelregistreerimine SRIK Tartu Ühenduse (tartu@srik.ee) või Hea
Maja Poe kaudu (http://www.heamajapood.ee/info@heamajapood.ee, tel
7400959).


Loe lisaks
Muinsuskaitseamet korraldab 28. novembril Rakveres diskussioonifoorumi teemal:  20. sajandi kultuuripärand ja selle säilitamise võimalused tänapäevaste  tarkade lahenduste kaudu. Loe lisaks
24.11. 2011 toimub Väike-Maarja seltsimajas algusega kell 11.00 Muinsuskaitseameti teabepäev. Kõik huvilised on teretulnud.
Loe lisaks
Muinsuskaitseamet korraldab 24. novembril Väike-Maarja seltsimajas teabepäeva, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele, mälestiste omanikele ja projekteerijatele, kelle töö on seotud kultuurimälestistega. Loe lisaks
Looduslike pühapaikade jäädvustamiseks ning väärtustamiseks mõeldud ning neljandat korda toimuval Maavalla Koja poolt korraldataval fotovõistlusel andis Muinsuskaitseamet omapoolsed auhinnad muinsuskaitse all olevate pühapaikade pildistamisel noorte kategoorias. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet koostöös Viljandi maavalitsusega  korraldavad 10. novembril Viljandimaal asuvas  Õisu mõisas seminari „Kultuuriloost lähtuv planeerimine“ Loe lisaks
Kultuuripärandi häving on kaotus kogu maailmale Loe lisaks
Homme tähistab Muinsuskaitseamet oma 18. aastapäeva. Sellega seoses toimub Tallinnas, Hopneri majas muinsuskaitsealane seminar, mille käigus amet tunnustab ja tänab oma möödunud aasta parimaid koostööpartnereid.

Loe lisaks
XX sajandi arhitektuuri projekti eesmärgiks on Eesti  väärtusliku arhitektuuri (ajavahemikust 1870-1991) kaardistamine ja analüüs. Projekti algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium 2007. aastal.
Loe lisaks

5.–11. septembril tähistatakse Eestis Euroopa muinsuskaitsepäevi.


Loe lisaks
Muinsuskaitseamet menetleb leiutasu hobisukeldujale, kes leidis Tallinna lahest 13. sajandist pärinevad esemed.
Loe lisaks
Tänavu tähistab Eesti Euroopa muinsuskaitsepäevi 5. – 11. septembril teemal „Ajaloolised linnad ja külad“.
Loe lisaks
Tänavu tähistab Eesti Euroopa muinsuskaitsepäevi 5. – 11. septembril teemal „Ajaloolised linnad ja külad“ Loe lisaks

Kultuuripärandi portaalist e-kultuur.ee saavad kõik ajaloo- ja kultuurihuvilised nüüdsest kätte Muinsuskaitseameti poolt kultuurimälestiste registrisse talletatud info. Mõisate, kirikute, arhitektuuri- ja ajaloopärandi kohta käiv teave on seeläbi avalikkusele veelgi paremini ligipääsetav.

 

Loe lisaks
Muinsuskaitseameti koduleheküljel www.muinas.ee  asuvas riiklikus kultuurimälestise registris on nüüd eraldi välja toodud Eestis  varastatud kunstimälestiste loetelu koos fotodega. Loe lisaks
19.-29. juunil istus Pariisis koos UNESCO maailmapärandi komitee, mille liige on praegu ka Eesti. Eesti delegatsiooni juhtisid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Urve Sinijärv Keskkonnaministeeriumist ja Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk. Loe lisaks
Riigikogu keskkonnakomisjoni ja kultuurikomisjoni 13. juuni ühisistungil oli arutuse all looduslike pühapaikade kaitsmine ja uurimine ning valdkonna arengukava 2008- 2012 täitmine. Istungile olid kutsutud erinevate ministeeriumite ja ametkondade ning pühapaikade kaitsmise ja uurimisega seotud institutsioonide esindajad. Loe lisaks

Juuni algusest jõustunud Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu kehtestab muu hulgas ühena olulisematest muudatustest mälestisel tehtavate tööde mõisted ja reglueerib veealuse kultuuripärandi kaitset ja  otsinguvahendi kasutamist.


Loe lisaks
MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet kuulutasid välja fotovõistluse „Kultuurimälestised Vikipeediasse“, mille eesmärk on täiendada vaba veebientsüklopeediat piltidega Eestis muinsuskaitse all olevatest objektidest ning tuua muinsuskaitseteemasid inimestele lähemale. Loe lisaks
LP Advisor OÜ korraldab koolitust, kus õpetatakse, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata. Koolitusele oodatakse  juba piisava sukeldumiskogemusega huvilisi.


Loe lisaks
 „Muinsuskaitseraamat 2010“ esitlus  toimub 24. mail värskelt taastatud kaunis Kõltsu puitmõisas Laulasmaal. Loe lisaks

Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis võib sukelduda kas veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutaja järelevalve all või sukeldumisloa alusel. Sukeldumisluba võib taotleda isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes on läbinud mälestisele sukeldumise koolituse (Muinsuskaitseseadus § 242 lg 2 ja lg 4).

Füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad korraldada koolitusi otsinguvahendi kasutamiseks või mälestisele sukeldumiseks, saavad taotleda koolitusluba vastavalt Erakooliseaduse § 5-le.

Soovitused õppeprogrammide koostamiseks leiad siit

Lisainformatsioon: maili.roio@muinas.ee

Loe lisaks
Muinsuskaitseamet on teinud Eestimaa mõisate arhitektuursed kirjeldused ja kaitse alla võtmise aktid kõikidele huvilistele internetis kättesaadavaks. Muinsuskaitseameti arhiivis säilitatavate mõisate inventeerimiste materjalide ainueksemplarid on nüüdseks digitaalkujul esitatud kultuurimälestiste riiklikus registris aadressil http://register.muinas.ee Loe lisaks
Kooskõlastamise komisjoni koosolekud 2011 aasta esimesel poolaastal.
Loe lisaks

Eesti Ajaloomuuseumi dokumentaalmaterjalide kogu 45 fondi nimistud, ligi 3800 säilikut on sellest kuust alates huvilistele kättesaadavad ka elektrooniliselt Rahvusarhiivi andmebaasis AIS (arhiiviinfosüsteem)http://ais.ra.ee/.

Loe lisaks

Aasta muinsuskaitsja muuseumist on iga-aastane tunnustusauhind, mis antakse välja parima mälestiste ja muinsuskaitsega seotud projekti eest Eesti muuseumis. Auhinna eemärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa – muinsuskaitsealase tegevuse – tunnustamine ja väärtustamine ning muuseumide ja muinsuskaitse koostöö laiem tutvustamine. Auhinda annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Loe lisaks

Ka sel, 2011. aastal,
kutsutakse Teeme Ära talgupäeval kodukandi parke riisuma, metsa istutama, prügiseid kohti koristama, mõttetalguid pidama jamälestisi korrastama. Koos Teeme Ära seltskonnaga - Eesti Külaliikumine Kodukant, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära Minu Eesti, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Vabaühenduste Liit EMSL - talguid tehes on enam meediakajastust, tähelepanu ja loomulikult abikäsi mälestiste korrastamisel. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet on läbi x-tee portaali loonud kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele suurema ligipääsu kultuurimälestiste riiklikule registrile.  Kohaliku omavalitsuse töötaja, kellele on kultuurimälestiste registriandmed tööks vajalikud, saab end x-tee kaudu autentida ning tänu sellele avaneb temale mälestise kohta rohkem informatsiooni kui registri avalikul tasandil kasutajale.  Loe lisaks
24. märtsil toimub Viljandi mõisas, Tasuja pst 4, õppepäev "Head restaureerimise tavad". Osalemine on kõikidele huvilistele tasuta. Palume õppepäevale eelregistreeruda hiljemalt 21. märtsil.
Loe lisaks
Muinsuskaitseamet on riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2011. aasta investeeringute eelarvest maksnud välja toetusi kogusummas 422 897 eurot ehk veidi üle 75% investeeringute eelarvest. Järgmised väljamaksed tehakse  juba 11. ja 18. märtsil. Loe lisaks
28. veebruaril 2011 sõlmisid Kaitseväe Mereväe ülem mereväekapten Igor Schvede ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu tähtajatu koostööleppe veealuse kultuuripärandi kaitseks.

Loe lisaks
Muinsuskaitseameti ja Kultuuriministeeriumi koostöös valminud muinsuskaitsealased seadusemuudatused said täna Riigikogu heakskiidu. Loe lisaks
Kutsume teid osalema 4. märtsil Tartus ja 10. märtsil Tallinnas toimuvatel seminaridel, mis võtavad vaatluse alla hoonetes esinevad puidu seen- ja mardikakahjustused ja nende tõrje. Loe lisaks
Täna, 10. veebruaril kirjutasid Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu alla koostöölepingule. Loe lisaks
Tänavu talvel on Muinsuskaitseameti andmetel ilmastikuolude tõttu sisse kukkunud seitsme ehitusmälestise katused, neist neli hoonet ei olnud igapäevaselt kasutusel. Loe lisaks

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub kõiki noori ajaloo- ja kultuurihuvilisi osa võtma rahvusvahelisest noorte fotovõistlusest „Euroopa kultuuripärand aastal 2011“ .


Loe lisaks
Riigikogus toimus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kultuuripärandi kaitse arutelu. Ettekanded tegid kultuurikomisjoni liige Lauri Vahtre, Riigikogu muinsuskaitse ühenduse esimees Trivimi Velliste ja akadeemik Mart Kalm. Loe lisaks

Muinsuskaitseamet toetas 2010. aastal 110 kultuurimälestise remont- ja restaureerimistöid kokku 9 045 778 krooniga (578 130,58 euroga).


Loe lisaks
Riigieelarvest võib mälestise omanik või valdaja taotleda toetust mälestise hooldamiseks, valve- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks.
Loe lisaks
Refereeritud Kultuuriministeeriumi pressiteadet, 06.01.2011.

Kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu algatusel välja kuulutatud Eesti Muuseumide Aastaauhindade konkursi laureaadid on selgunud, pidulik auhinnatseremoonia algas kell 19.00 Kumus. Loe lisaks
Kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu algatusel välja kuulutatud Eesti Muuseumide Aastaauhindade konkursi nominendid on selgunud. Kümme auhinda antakse üle täna, 6. jaanuaril toimuval pidulikul tseremoonial Kumu Kunstimuuseumis. Loe lisaks
Kooskõlastamise komisjoni koosolekud 2011 I poolaastal:
Loe lisaks
Muinsuskaitseameti Kooskõlastamise Komisjoni koosolekud detsembris toimuvad 7. ja 21.12.
Loe lisaks
Eesti Arheoloogiaselts korraldab 3ndal Jõulukuu päeval 2010.a. Tallinnas Rüütli tn.10  I korruse auditooriumis  algusega kell 11.00 koosoleku  lõppeva aasta arheoloogiliste välitööde tulemustest. Osavõtt on kõikidele huvilistele TASUTA.
Loe lisaks

Aasta muinsuskaitsja muuseumist on iga-aastane tunnustusauhind, mis antakse välja parima mälestiste ja muinsuskaitsega seotud projekti eest Eesti muuseumis. Auhinna eemärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa – muinsuskaitsealase tegevuse – tunnustamine ja väärtustamine ning muuseumide ja muinsuskaitse koostöö laiem tutvustamine. Auhinda annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Loe lisaks
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, eesmärgiga selgitada välja 20. sajandi arhitektuuri paremik, mis annaks edaspidi kõigile mõtteainet   kultuuriväärtuste -arhitektuuripärandi kaitsmisel ja hoidmisel. Loe lisaks
Sel aastal jõuab lõpule 2007.a. alanud ettevalmistustöö orelite kui tervikinstrumentide muinsuskaitse alla võtmiseks, et väärtustada meie ajaloolisi pille ning nende loojaid. Ajavahemikul 2004-2009 koostati orelite passid, mis võimaldasid tuvastada meie orelite ehitajad, samuti aitasid need dokumendid tuua välja iga oreli väärtused.
Loe lisaks
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada arhitektuuri paremik perioodist 1870-1991. Loe lisaks
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, eesmärgiga selgitada välja 20. sajandi arhitektuuri paremik, mis annaks edaspidi kõigile mõtteainet   kultuuriväärtuste -arhitektuuripärandi kaitsmisel ja hoidmisel. Loe lisaks
Muinsuskaitseamet tunnustas täna, 14. oktoobril, käesoleva aasta parimaid partnereid. Neljakümne ühest muinsuskaitseameti tunnustuse pälvinust, said kaks tunnustatavat lisaks ka 5000-kroonised preemiad kultuuripärandi hooldamise ja korrastamise eest. Sõnavõttudega esinesid riigikogu muinsuskaitse ühenduse esimees Trivimi Velliste ja muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu. Loe lisaks

Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös valminud muinsuskaitsealased seadusemuudatused said täna Vabariigi Valitsuse heakskiidu ning eelnõu esitatakse Riigikogule.

 

Loe lisaks
Euroopa muinsuskaitsepäevad, mis tänavu kestavad 6. – 12. septembrini, keskenduvad Eestis teemale „Vabatahtlikud muinsuskaitsjad“. Loe lisaks

Muinsuskaitseamet määras leiutasu täna avatava Tallinn–Narva maantee Kukruse teelõigul pinnase teisaldustöid teinud ja töö käigus muinasaegse noatupe leidnud kopajuht Kuno Kübarsepale, tänu kellele avastati viimase 30 aasta rikkalikum arheoloogiline leid – hilisrauaaegne (12. – 13. saj) maa-alune laibakalmistu.

 

Loe lisaks

Unesco Eesti Komisjoni pressiteade

 

UNESCO maailmapärandi komitee lisas Brasilias 3. augustil lõppeval istungil nimekirja 21 uut paika. Esimest korda komitee töös osalenud Eesti delegatsiooni meelest on tänavune istung olnud pretsedenditult lahke, sest üldse oli arutusel 38 kandetaotlust.

 

Loe lisaks