RIIK

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium - Kultuuriväärtused


Eesti kultuuri teejuht
 

KULTUURIPÄRANDI KAITSE

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet


UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

 

European Heritage Network


State Inspection for Heritage Protection (Läti)


Kulturos Paveldo Departamentas (Leedu)


Museovirasto (Soome)


Riksantikvarieämbetet (Rootsi)


Riksantikvaren (Norra)


English Heritage (Inglismaa)


Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (Saksamaa)


Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (Saksamaa)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)


ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)


ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)


ICOM (Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu)


ICOM-CC (Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu Konserveerimiskomitee)

Eesti Muinsuskaitse Selts


Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud


Eesti Muuseumide infokeskus


BAM (Portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen)


Europeana


A Future for Mills

HARIDUS

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut


Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut


Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri teaduskond


Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskond


Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskond


Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž


Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut


Tallinna Tehnikakõrgkool


Tartu Kõrgem Kunstikool

 

ARHEOLOOGIA

Arheoloogi eetilised põhimõtted.pdf

 

KIRJANDUS

Tallinna raamatukogude elektronkataloog ESTER


Tartu raamatukogude elektronkataloog ESTER


DIGAR (Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv)


WDL (The World Digital Library)


KOOSTÖÖPROGRAMMID

Mõisakoolide riiklik programm


Eesti mõisaportaal


Eesti kirikud


The Baltic Sea Region Network for Indoor Climate in Churches


Läänemeremaade muinsuskaitsealane koostöö
 

HEA TEADA

Eesti Konservaatorite Ühing


Säästva Renoveerimise Infokeskus


Rebala muinsuskaitseala


Miljööväärtuslikud eluasemepiirkonnad


Castellum Eesti kindlusarhitektuuri pärand


Maastikuarhitektide võrguvärav


MTÜ Hellenurme Veskimuuseum


Eestimaa looduslikud pühapaigad


Oldschool OÜ: vanamoodi ahjud


Antiigiveeb


Säilituskorralduse sõnastik.pdf


ERR fotopank