MUINSUSKAITSEAMETI TRÜKISED
 
MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2016

Ilmumisaasta 2017
Hind 8.00
  

MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2015


Ilmumisaasta 2016

Hind 8.00MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2014


Ilmumisaasta 2015

Hind 8.00
Tiraaž on otsas. Mõned eksemplarid müügil raamatupoodides.

MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2013


Ilmumisaasta 2014

Hind 5.00ESTONIAN CULTURAL HERITAGE. PRESERVATION AND CONSERVATION. VOL. 1, 2005-2012

Inglisekeelne trükis, mis koondab endas aastatel 2005-2012 ilmunud muinsuskaitse aastaraamatute artiklite paremiku.


Ilmumisaasta 2013

Hind 5.00MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2012


Ilmumisaasta 2013
Hind 5.00

MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2011


Ilmumisaasta 2012

Hind 5.00
MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2010

Ilmumisaasta 2011
Läbimüüdud


MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2009


Ilmumisaasta 2010
Hind 5.00MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2008


Ilmumisaasta 2009
Hind 5.00MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2007


Ilmumisaasta 2008
Hind 5.00MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2006


Ilmumisaasta 2007
Läbimüüdud
MUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2005


Ilmumisaasta 2006

LäbimüüdudMUINSUSKAITSE AASTARAAMAT 2004


Ilmumisaasta 2005
Läbimüüdud

PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG : RIIKLIK PROGRAMM 2003-2013


Rohket pildimaterjali sisaldav trükis koondab 2003. aastal ellu kutsutud riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ senise tegutsemisperioodi kokkuvõtet ja saavutusi.

 

Ilmumisaasta 2013

Tasuta
„Mälestiste restaureerimine. Enne ja pärast 2005-2011“

Raamatusse on kogutud osa aastatel 2005-2011 Muinsuskaitseameti rahalise toetuse abil restaureeritud ja konserveeritud ehitismälestistest – kirikud, mõisahooned, maaehitised, tuulikud, linnusevaremed, elamud jm.


Ilmumisaasta 2011

Tasuta


Mälestiste restaureerimine 2005-2011.pdf


EESTI PARGID


“Eesti pargid” on Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös valminud teatmeteos. Paljud pargid on neis leiduvate loodusväärtuste tõttu looduskaitse all või kui arhitektuuri- ja ajaloomälestised muinsuskaitse all. Raamatud käsitlevad meie kaitsealuseid parke, mida on veidi üle 400 ja mis üldistatult moodustab ka parkide paremiku. Üksikkirjeldustes käsitletakse eraldi igakaitsealuse pargi ajalugu, kujundust, hetkeolukorda ning taimestikku. Raamatud on illustreeritud ajalooliste ja tänapäevaste plaanide ning fotodega. Raamatud juhatab sisse kunstiajaloolase Ants Heina ülevaatlik artikkel Eesti parkide ajaloost.


Eesti pargid 1

Esimeses köites on käsitletud Tallinna, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa parke.
Ilmumisaasta 2007

Läbimüüdud

Eesti pargid 2

Teine osa sisaldab Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa parke.

Ilmumisaasta 2012

Raamat on müügil raamatupoodides

EESTI PARKIDE ALMANAHH


Eestiparkide puhul on meil tegemist ühtaegu nii loodus- kui kultuuripärandiga, mis on Muinsuskaitseametit ja Keskkonnaministeeriumit ühendavaks valdkonnaks. Eesti Parkide Almanahhi on koondatud erinevate nurkade alt ja mitmete asjatundjate pilkude läbi nähtud pargivaated. Siit leiab meeleolukat lugemist ning asjalikku teavet nii igapäeva pargielus osaleja kui ka lihtsalt parginautleja.
EESTI PARKIDE ALMANAHH 1


Ilmumisaasta 2007
LäbimüüdudEESTI PARKIDE ALMANAHH 2


Ilmumisaasta 2009
Hind 5.00EESTI PARKIDE ALMANAHH 3

 

Ilmumisaasta 2012

Hind 5.00


EESTI PARKIDE ALMANAHH 4

 

Ilmumisaasta 2016

Hind 8.00


SisukordSari "EESTI KIRIKUD"


Raamatud on valminud riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" raames.
Sarja eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade kirikutest ja neile kuuluvaist kunstivaradest. Kõik monograafiad järgivad ülesehituses sama põhiskeemi: raamat algab kiriku kihelkonna ja lähima ümbruse ning hoonete ülevaatega, kust liigutakse edasi kirikuhoone põhjaliku kirjelduse ja arhitektuuri analüüsini. Järgneb kiriku sisustust ja vallasvara tutvustav osa. Tähelepanu alla on võetud ka kiriku restaureerimine, mis senistes akadeemilistes käsitlustes enamasti puudub.
Kersti Markus, Tiina-Mall Kreem, Anu Mänd
KAARMA KIRIK
Eesti kirikud I


Raamatus on oluline osa visuaalsel materjalil, mis lubab lugejal oma silmaga kirjapandus veenduda või seda kontrollida. Raamatu autoritel on õnnestunud arhiividest ja muuseumidest leida Kaarma kiriku seni publitseerimata 19. sajandi fotosid ja graafikat. Esimest korda on nende kaante vahel avaldatud eri aegadel toimunud restaureerimiste eelsed ja -aegsed fotod, ülesmõõtmisjoonised ja rekonstruktsioonid.


Ilmumisaasta 2003

Hind 5.00Egle Tamm, Tiina-Mall Kreem
TALLINNA KAARLI KIRIK
Eesti kirikud II

Raamat algab laiema ajaloolise tausta ja kiriku projekteerinud Otto Pius Hippiuse ideestiku käsitlusega. Sellele järgneb detailne Kaarli kiriku ehitamise lugu. Edasises analüüsitakse põhjalikult kiriku välis- ja sisearhitektuuri ning ehitisega otseselt seotud sisustuselemente, sealhulgas apsiidimaale. Raamatu põhiosa lõpetab kiriku vallasvara ülevaade. Kuna Kaarli kiriku puhul on tegu nimeka arhitekti Otto Pius Hippiuse ja andeka inseneri Rudolf von Bernhardi kavandatud teosega, on raamatu lisas mõlema mehe elulood ning Hippiuse kirikuehituse teemaliste artiklite faksiimiled.


Ilmumisaasta 2007

Hind 5.00Kaur Alttoa
TARTU JAANI KIRIK
Eesti kirikud III

Põhjalikus ja rikkalikult illustreeritud raamatus lahkab autor Jaani kiriku keerulist ehituslugu ja sellest tulenevat arhitektuuri, arutleb terrakotaskulptuuride päritolu ja tähenduse üle, kirjeldab kiriku keskaegset hiilgust ning sellele järgnenud allakäiku ja katastroofe ning lõpuks hoone taastamist, mida kroonis kiriku pühitsemine 2005. aastal. Raamat sisaldab ka ülevaadet Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride valmistamise tehnoloogiast, säilivusest ja konserveerimisest konservaator Eve Alttoalt. Lisaks on kunstiajaloolane Krista Kodres käsitlenud kiriku uusaegset sisustust ja kunstiajaloolane Anu Mänd Jaani kiriku vanimat ja pea ainsat säilinud kirikuriista – 16. sajandist pärinevat ristimisvaagnat.


Ilmumisaasta 2011

Hind 22.00

Tiraaž on otsas. Mõned eksemplarid müügil raamatupoodides.


Sari "EESTI KIRIKUTE SISUSTUS"


Raamatud on valminud riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" raames.
Anu Mänd
KIRIKUTE HÕBEVARA : ALTARIRIISTAD KESKAEGSEL LIIVIMAAL
Eesti kirikute sisustus I

Keskaegseid armulauakarikaid, monstrantse ja teisi altaririistu tutvustav raamat on esimene sarjas, mis käsitleb Eesti kirikute sisustust läbi aegade.
Sellesse raamatusse on koondatud andmestik kõigi Vana-Liivimaalt (tänapäeva Eestist ja Lätist) säilinud fotode põhjal teada olevate altaririistade kohta, ka nende kohta, mis on kahe maailmasõja ajal kaduma läinud. Lisaks analüüsitakse raamatus põhjalikult kirjalike allikate andmestikku, eelkõige keskaegsete kirikute, aga ka gildide ja vennaskondade varade nimekirju, et selgitada, milliseid esemeid liturgias kasutati ja pühakodadele annetati ning mida need esemed keskaegse inimese jaoks tähendasid.


Ilmumisaasta 2008

Hind 9.00Merike Kurisoo
RISTIMISE LÄTE : RISTIMISKIVID KESKAEGSEL LIIVIMAAL
Eesti kirikute sisustus II

Kuigi keskajal oli ristimiskivi olemas peaaegu kõigis kihelkonnakirikutes, on neid tänaseni alles väga vähe. Käesolevasse raamatusse on koondatud andmestik rohkem kui 20 keskaegse ristimiskivi või nende fragmentide kohta. Uurimus annab ülevaate nii tänaseni säilinud kui ka fotode põhjal teadaolevatest, kuid hävinud või kaduma läinud ristimisnõudest. Raamatus käsitletakse ristimiskivi ajaloolist arengut, selle asukoha muutusi kirikuruumis, ristimise juures tarvitatud esemeid ja keskaegsete ristimiskivide kasutamist reformatsioonijärgsetel sajanditel. Lisaks tutvustatakse ristimise ajaloolist arengut ja ristimise läbiviimist keskaegsel Liivimaal.


Ilmumisaasta 2009

Hind 5.00Kaalu Kirme

KIRIKUHÕBE UUSAJAST TÄNAPÄEVANI

Eesti kirikute sisustus III


Raamatus käsitletakse Eesti kirikute hõbevara uusajast tänapäevani. 16. sajandil toimusid murrangulised sündmused nii usuelus kui ka kunstis: võeti vastu protestantism ja lihtsustati usutalitusi, mille tulemusena kadusid kirikutest mitmed varasemad kirikuriistad. Taandus seni valitsenud gooti stiil, mis asendus renessansi ja peatselt väga laialdaselt levinud barokiga. Uusajal muutus kohustuslikuks hõbeesemete märgistamine, mis võimaldab eristada üksikute meistrite laadi.

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Kaalu Kirme rikkalikult illustreeritud teos koosneb sissejuhatavast osast, sakraalhõbeda arenguloost läbi viie sajandi ja esemete valikkataloogist.


Ilmumisaasta 2012

Hind 9.00


JÕELÄHTME KIRIK JA KOGUDUS 18. SAJANDI ESIMESEL POOLEL
Raamat on valminud riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" raames
Jõelähtme koguduse kroonikas kirjutab pastor Heinrich Christopher Wrede (1691-1764) Põhjasõja-järgse maakihelkonna kirikuelu majanduslikust ja usulisest küljest, kohalikest koolioludest, Jõelähtme kihelkonna ajaloost ja rahvapärimusest, samuti tema ametiajal kihelkonnas aset leidnud tähelepanuväärsematest sündmustest.

H. Chr. Wrede ametijärglaste poolt kroonikale lisatud täiendused keskenduvad peamiselt kirikuelu sisemistele küsimustele nagu pastorite ametisse määramine, talurahva ja mõisate koormised pastori ülalpidamiseks ja sellelt pinnalt tekkinud konfliktid.

Raamat sisaldab põhjalikku sissejuhatust ning kroonika teksti saksa ja eesti keeles.


Ilmumisaasta 2006

Hind 3.00

LäbimüüdudTRAPETSIAALSED HAUAPLAADID EESTIS
Trapetsiaalsed hauaplaadid kui vanimad säilinud raidkunsti näited Eestis on hindamatu väärtusega aare. Imekspandav on tõsiasi, et nendele pea 900 aasta vanustele hauatähistele on sedavõrd vähe tähelepanu pööratud. Käesolev trükis on abiks ja teejuhiks neile, kel jätkub tahtmist ja huvi meie ühist pärandit põhjalikumalt tundma õppida.


Ilmumisaasta 2004

Läbimüüdud


TRAPEZOID TOMBSTONES IN ESTONIA


DIE TRAPEZFÖRMIGEN GRABPLATTEN IN ESTLAND
KIRIKUTE HOOLDUSRAAMAT
КНИГА ПО УХОДУ ЗВ ЦЕРКОВЬЮ
Raamat on valminud riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" raames
Käsiraamat kirikute igapäevase hooldusega seotud inimestele. Väljaande läbiv mõte on, et kogudustel endil on võimalik väga palju ära teha oma hoonete ja varade korrashoiuks ning sageli tagab väike igapäevane hool selle, et kulukaid ja keerulisi konserveerimis- ja restaureerimistöid ei olegi vaja ette võtta. Samas õpetatakse ära tundma olukordi, kus kindlasti on vaja otsida abi spetsialistilt.

Vaata raamatuid tasuta:
Koguduste hooldusraamat
Книга по уходу за церковью


RESTAUREERIMISE PÕHIMÕTTED, EHITUSTEHNOLOOGIA JA MATERJALID
Raamat sisaldab tõlkeartikleid rootsi ajakirjast „Kulturmiljövård“.


Ilmumisaasta 2006
67 lk.
LäbimüüdudRÕHTPALKMAJAD : HOOLDUS JA PARANDAMINE
Raamat annab ülevaate rõhtpalkmajade hooldusest ja ehitamisest alates puidu ja tööriistade valikust kuni seinte ja katusekonstruktsioonide ning pealispinna töötlemiseni.


Ilmumisaasta 2005
43 lk.
LäbimüüdudOlof Antell
KATUSEKIVI. KIVIKATUS
Raamat annab ülevaate katusekivide ajaloolisest taustast, valmistamise tehnoloogiatest, katusekivi tüüpidest ja kivikatuse paigaldamise tehnoloogiast.


Ilmumisaasta 2005
59 lk.

LäbimüüdudPLEKK-KATUS : SOOVITUSI TOOTMISEKS, PAIGALDAMISEKS JA HOOLDUSEKS


Ilmumisaasta 2005
38 lk.
LäbimüüdudKIMMID : SOOVITUSI TOOTMISEKS, PAIGALDAMISEKS JA HOOLDUSEKS


Ilmumisaasta 2005
21 lk.

TasutaAKNAD : AJALUGU JA NÕUANDED PARANDAMISEKS

Ilmumisaasta 2005
38 lk.

TasutaHOONETE VÄRVIMINE TRADITSIOONILISTE VÄRVIDEGA

Ilmumisaasta 2010
28 lk.

TasutaSiim Sooster
ROOG- JA ÕLGKATUSED
Raamatus kirjeldatakse pilliroog- ja õlgkatuste ehitamist alates roo ja õlgede varumisest kuni katuste hooldamiseni. Raamat annab ülevaate erinevatest katuseehitamise võtetest ning püüab tutvustada ja selgitada traditsiooniliste võtete ja tänapäevase ehituslaadi erinevusi rõhutamaks roog-ja õlgkatuste ajaloolist järjepidevust.
Ilmumisaasta 2006
20 lk.

TasutaRAUDTEEARHITEKTUURI AJALOOST JA SÄILIMISEST
Raamat annab põgusa ülevaate eesti raudteearhitektuuri arengust läbi ajaloo ning esmaseid juhiseid hoonete hooldamiseks ja korrastamiseks.


Ilmumisaasta 2006
24 lk.
TasutaDan Lukas, Madis Rennu
KIVIAIA RAJAMINE, TAASTAMINE JA HOOLDAMINE
Juhendis antakse lühiülevaade kiviaedade ülesannetest, materjalidest, tüüpidest ning levikust Eestimaa erinevates piirkondades, samuti nõu kiviaedade rajamiseks, taastamiseks ja hooldamiseks.


Ilmumisaasta 2010
19 lk.
LäbimüüdudMuinsuskaitseameti väljaandeid saab osta Muinsuskaitseameti raamatukogust, Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest, Eesti Ajaloomuuseumi poest ja Niguliste Muuseumi poest.


INFOVOLDIKUD

Muinsuskaitseameti toetused

Muinsuskaitseameti arhiiv ja raamatukogu

Kultuuriväärtusega leid. Kultuuriväärtuste väljavedu ja eksport

Kunstimälestised

Ehitismälestised ja muinsuskaitsealad

Veealune kultuuripärand

Tööstuspärand


RESTAUREERIMISE INFOVOLDIKUD

1. Korstnapits. Tüübid ja hooldus.pdf
2. Katus. Tüübid ja hooldus.pdf
3. Kivikatus (keraamiline kivi ja kiltkivi). Ajalugu, hooldus ja parandamine.pdf
4. Plekk-katus. Hooldus ja parandamine.pdf
5. Akende ajalugu, puitaken ja selle remontimine.pdf
6. Mätas-, õlg- ja roogkatus. Ehitamine, hooldus ja parandamine.pdf
7. Puitkatus. Tüübid, hooldus ja parandamine.pdf
8. Sadevetesüsteem ja selle korrashoid.pdf
9. Välisuks. Ajalugu, parandamine ja värvimine.pdf
10. Puitmaja välislaudis. Tüübid ja parandamine.pdf
11. Puitmaja seinte tihendamine ja soojustamine.pdf
12. Vundament ja sokkel. Parandamine ja parendamine.pdf
13. Hea aken. Miks eelistada puitakent plastaknale.pdf
14. Hoonete värvimine. Ajalugu, värvitüübid ja ettevalmistustööd.pdf
15.Niiskete ruumide ehitamine vanasse majja.pdf
16. Linaõlivärvi kasutamine puitpindadel.pdf
17. Liimvärvid I. Liimvärv ehk kriitvärv.pdf
18. Liimvärvid II. Kaseiin- ehk kohupiimavärv.pdf
19. Liimvärvid III. Keeduvärv.pdf
20. Lubi I. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.pdf
21. Tõrv. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.pdf
22. Arheoloogiamälestised maal.pdf
22.1 Elupaigad.pdf
22.2 Majandustegevusega seotud paigad.pdf
22.3 Pühapaigad.pdf
22.4 Matmispaigad.pdf
23 Linnaarheoloogia.pdf
23.1 Haapsalu_1[1].pdf
         Haapsalu_2[1].pdf
23.2 Kuressaare_1[1].pdf
         Kuressaare_2[1].pdf
23.3 Lihula_1[1].pdf
         Lihula_2[1].pdf
23.4 Narva_1[1].pdf
         Narva_2[1].pdf
24. Lubi II. Traditsiooniline lubikrohv ja -värv.pdf
25. Hauatähised. Ajalugu ja hooldus.pdf
26. Kahhelahi. Ajalugu ja hooldus.pdf
27. Kodu kultuurimälestises.pdf
28. Muinsuskaitse valdkonnas kasutatavad mõisted ja tööde planeerimine kultuurimälestisel.pdf
29. Pargitaimestiku hooldus.pdf
30. Hoonete biokahjustused.pdf
31. Savikrohv. Hea ja ilus viimistlusmaterjal.pdf
32. Ajaloolised tapeedid.pdf