TEHTUD TÖÖD - 2008


Suuremad tehtud tööd mälestistel Muinsuskaitseameti rahastamisel 2008.a.

Lõpetatud tööd või tööetapid 2008.a (maksumuses ka varasemate aastate maht juhul, kui neid töid rahastati ka varem) e. kinnismälestiste avarii-restaureerimine e. investeeringutoetused mälestiste omanikele.


Harjumaa

Kumna mõisa valitsejamaja vundamendi avarii-remont, 50 000 krooni;

Loksa kirikuaia piirdemüüri (Rahu tänava lõik 92 jm ulatuses) restaureerimine,

150 000 krooni, lisaks EELK Loksa Püha Neitsi Maarja kogudus 199 686 krooni.


Hiiumaa

Harju küla Nõmme tuuliku avarii-remont, 18 463 krooni;

Jausa küla Tooma tuuliku avarii-remont, 19 547 krooni;

Kogri koolimaja katuse avarii-remont, 27 621 krooni;

Kukka küla Kukka tuuliku restaureerimine, 293 000 krooni;

Kõpu tuletorni ülevaataja elamu katuse remont, 140 000 krooni;

Kõrgessaare vallamaja akende restaureerimine ja hoone restaureerimise

põhiprojekti koostamine, 80 000 krooni, lisaks Kõrgessaare Vallavalitsus 24 725 krooni;

Malvaste õigeusu kabeli restaureerimise II etapp, sealhulgas õlgedest katusekatte paigaldamine (üle aastakümnete esimene taoline Eestis !) 280 000 krooni;

Partsi mõisa tuuleveski valikrestaureerimine (katus, seinad), 40 000 krooni;

Pühalepa uue kalmistu metallristide restaureerimine, 30 000 krooni;

Reigi pastoraadi keldri avarii-remont, 45 000 krooni, lisaks EELK Reigi Jeesuse kogudus 5 000 krooni.


Ida-Virumaa

Kohtla-Järve K.Lutsu 10 elamu katuse restaureerimine, 409 000 krooni;

Narva Kalda 4 Kreenholmi elukasarmu katuse (korstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 150 000 krooni, lisaks omanik KÜ Kalda 4 ja 6 140 000 krooni;

Narva Kalda 6 Kreenholmi elukasarmu katuse (korstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 150 000 krooni, lisaks omanik KÜ Kalda 4 ja 6 150 000 krooni.


Jõgevamaa

Kuremaa mõisa tuuleveski restaureerimine ning kohandamine vaatetorniks ja veskeid käsitleva püsinäituse ruumideks, 380 000 krooni, lisaks Jõgeva

Vallavalitsus 2 033 269 krooni (tööd on lõpetamata);

Roela mõisa moonakatemaja katusekonstruktsioonide restaureerimine ja

katusekatte (sindel) paigaldamine, 330 000 krooni.

Järvamaal:

Albu mõisa peahoone sokliäärse sillutusriba rajamine ja välistreppide, s.h.

peatrepi remont, 180 000 krooni, lisaks Albu Vallavalitsus 103 308 krooni ja Mõisakoolide Riiklik Programm 405 000 krooni;

Paide linnusevaremete Veevärava torni lõuna- ja idaseinte konserveerimine,

200 000 krooni, lisaks Paide Linnavalitsus 141 297 krooni;

Paide Reopalu kalmistu hauatähiste ja piirdeaedade tormikahjustustejärgse

restaureerimise II etapp, 50 000 krooni, lisaks Paide Linnavalitsus 115 929 krooni;

Türi kirikuaia hauatähiste (3 rõngasristi, 2 graniitristi, 1 malmrist) ja

graniitpostidega kettpiirdeaia restaureerimine, 130 000 krooni;

Vetepere küla Tammsaare-Lõuna talu aida katusekonstruktsioonide remont ja laastukatusekatte paigaldamine, 135 481 krooni;

Vetepere küla Tammsaare-Põhja talu rehielamu rookatuse restaureerimise I etapp, 300 000 krooni, lisaks SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel 51 425 krooni.


Läänemaa

Haapsalu linnuse põhjamüüri siseküljel Osutitorni piirkonnas väljakaevatud

ehitussäilmete kindlustamine-katmine ja Osutitorni läbipääsu avamine, 200 000 krooni, lisaks Haapsalu Linnavalitsus 9 119 krooni;

Lihula mõisa aida katuse avarii-remondi I ja II etapp, 400 000 krooni, lisaks

Lihula Vallavalitsus 1 656 krooni;

Räägu mõisa tall-tõllakuuri katuse remondi II etapp, 102 000 krooni.

Lääne-Virumaal:

Haljala kalmistu tööriistakuuri restaureerimine, 120 000 krooni, lisaks Haljala

Vallavalitsus 27 991 krooni;

Haljalas asuva Lillebergi talu elamu ja selle eeskoja rookatuste remont, 71 037 krooni;

Hulja kalmistu (Kadarpiku küla) väravaehitise restaureerimine, 150 000 krooni, lisaks EELK Kadrina Katariina kogudus 26 900 krooni;

Pada mõisa valitsejamaja katuse restaureerimine, 190 000 krooni, lisaks Viru-Nigula Vallavalitsus 230 000 krooni;

Rakvere linnusevaremete valikuline avarii-konserveerimine, 200 000 krooni,

lisaks SA Virumaa Muuseumid 36 000 krooni;

Toolse linnusevaremete edelatorni konserveerimine, 200 000 krooni, lisaks SA Virumaa Muuseumid 36 000 krooni;

Viru-Jaagupi kalmistu (Kannastiku küla) piirdemüüri restaureerimise II etapp,

70 000 krooni;

Viru-Nigula kalmistu kabeli katuse restaureerimine, 60 000 krooni, lisaks Viru-Nigula Vallavalitsus 14 621 krooni.


Põlvamaa

Ahja mõisa peahoone põlengujärgne avarii-restaureerimine, s.h. katus, 1 140 000 krooni, lisaks Ahja Vallavalitsuse ja Kultuuriministeeriumi vahendid;

Kärsa kõrtsihoone viltuse välisseina, katuse kandekonstruktsioonide ja katusekatte avarii-remont, 233 239 krooni;

Mooste mõisa lauda tulemüüri, välisseinte ja sokli avarii-remont, 200 000 krooni;

Vana-Piigaste mõisa puukuuri katuse remont, 50 000 krooni, lisaks AS Arand

13 179 krooni.


Pärnumaa

Koonga mõisa peahoone peatrepi restaureerimine, 500 000 krooni, lisaks Koonga Vallavalitsus 75 720 krooni;

Pärnu Alevi kalmistu hauatähiste restaureerimine, 35 000 krooni;

Sindi kalevivabriku hoone 1 põlengujärgse konserveerimise eeltööd, 300 000 krooni, lisaks AS Qualitex 4 240 krooni;

Voltveti kõrtsihoone katuse kandekonstruktsioonide avarii-restaureerimine,

500 000 krooni, lisaks omaniku esindaja Tiit Toompere 10 867 krooni.


Raplamaa

Kabala mõisa peahoone kahe välistrepistiku restaureerimine, 119 000 krooni, lisaks Raikküla Vallavalitsus 156 100 krooni;

Kasti mõisa aida katuse restaureerimine, 290 000 krooni, lisaks omanik Andres Laidre 61 475 krooni;

Kohila mõisa valitsejamaja katuse restaureerimine, 325 000 krooni, lisaks omanik Nazim Šihhalijev 1 600 krooni;

Sutlema mõisa väravatorni katuse remont 39 000 krooni, lisaks MTÜ Sutlema Väravatorni Selts 1 407 krooni.


Saaremaa

Kaarma pastoraadi peahoone vahelae ja katusekonstruktsioonide avarii-remont, 650 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Andruse talu kalaait-mõrrakuuri rookatuse paigaldamine, 200 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Jaagu talu saun-paargu-keldri seina, võlvi ja katte

restaureerimine, 80 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Jürna talu rehielamu rookatuse paigaldamine, 200 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Käspri talu küüni palkseina ja kiviaia lõigu

restaureerimine, 100 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Tõnise talu ait 1 rookatuse paigaldamine, 150 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Tõnise talu paargu laudkatuse paigaldamine, 50 000 krooni;

Muhumaa Koguva küla Välja talu lauda rookatuse paigaldamise II etapp, 250 000 krooni;

Leedri küla Laratsi talu kiviaia osaline restaureerimine, 20 000 krooni.

Tartumaal: Elva Vapramäe 24 elamu katuse ja korstnapitside remont, 50 000 krooni, lisaks omanik Andres Turp 23 568 krooni;

Peedu-Nuti villaveski katusekonstruktsioonide remont ja katusekatte (laast)

paigaldamine, 119 000 krooni, lisaks omanik Anne-Lia Kivari 21 251 krooni;

Vana-Kirepi mõisa peahoone katusekonstruktsioonide remont ja katusekatte (laast) paigaldamine, 411 000 krooni.


Valgamaa

Karula pastoraadi peahoone varemete konserveerimise eeltööd (projekti

koostamine, konstruktsioonide tugistamine-katmine, varingute eemaldamine jms.) 235 000 krooni, lisaks EELK Karula kogudus 1 780 krooni;

Otepää kirikuaia piirdemüüri lääneosa (40 jm ulatuses) ja kahe peaväravaposti katmine konserveeriva tsingitus terasplekist katusega, 35 000 krooni;

Otepää pastoraadi peahoone idakülje katusekonstruktsioonide restaureerimine ja tsingitud terasplekist katte paigaldamine (I etapp), 560 000 krooni;

Otepää vana kalmistu hauatähiste ja piirdeaedade restaureerimine, 70 000 krooni;

Riidaja mõisa peahoone katusekonstruktsioonide restaureerimine,

S-katusekividest katte paigaldamine, akende ja uste restaureerimine, 1 300 000 krooni, lisaks Põdrala Vallavalitsus 137 082 krooni.


Viljandimaa

Karksi-Nuia linna Rahumäe kalmistu kabeli katuse restaureerimine, 75 000

krooni, lisaks Karksi Vallavalitsus 51 621 krooni;

Karksi valla Metsaküla küla Tätta talu hoonete valikuline avarii-remont, 15 000 krooni;

Vana-Võidu mõisa aiatööriistade kuuri katuse remont, 80 000 krooni, lisaks

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 9 844 krooni;

Viljandi linnuse konvendihoone lõuna-, lääne- ja põhjaseinte konserveerimine 300 000 krooni, lisaks Viljandi Linnavalitsus 111 108 krooni.


Võrumaa

Illi mõisa moonakatemaja põhjakülje katusekonstruktsioonide remont ja tsingitud terasplekist katusekatte paigaldamine, 40 000 krooni, lisaks omanik Külli Tamm 2 248 krooni;

Osula kalmistu Malteneki hauasamba restaureerimine, 25 000 krooni;

Väimela mõisa aedniku kuuri kirdepoolse otsaseina avarii-restaureerimine,

200 000 krooni, lisaks Võrumaa Kutsehariduskeskus 119 795 krooni;

Väimela mõisa Matussaare kabeli avarii-konserveerimine 170 660 krooni, lisaks Võru Vallavalitsus 50 000 krooni;

Väimela mõisa valitsejamaja avarii-konserveerimine, 245 340 krooni, lisaks

Võrumaa Kutsehariduskeskus 129 475 krooni.


Lisaks tehti rida uurimistöid, koostati muinsuskaitse eritingimusi ja

restaureerimisprojekte.


Ülo Puustak

Restaureerimisosakonna juhataja

Tallinn, 07. jaanuar 2009.a.