TEHTUD TÖÖD - 2005I. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuuri-mälestised) avarii-restaureerimistööd (toetused mälestiste omanikele ja valdajatele) (maksumus koos projekti koostamise ja muinsuskaitselise järelevalvega):


1. Harjumaal Ellamaa Tuuliku talu pukktuuliku restaureerimine – 229 506 krooni;
2. Harjumaal Paldiskis Amandus Adamsoni ateljee-maja avarii-remont – 149 500 krooni;
3. Hiiumaal Suuremõisa mõisa juustukoja katuse restaureerimine – 195 223 krooni;
4. Hiiumaal Orjaku mõisa piirdemüüri restaureerimine – 155 000 krooni;
5. Ida-Virumaal Kohtla-Järvel K.Lutsu tn. 4 elamu katuse restaureerimine – 313 089 krooni;
6. Ida-Virumaal Kohvimäe talu ait-lauda fassaadide restaureerimine – 248 838 krooni;
7. Ida-Virumaal Mäetaguse mõisa kabeli tsinkplekist (NB!) katusekatte asendamine ja katuslae puitkonstruktsioonide restaureerimine – 588 205 krooni;
8. Jõgevamaal Torma kalmistu piirdemüüri osaline remont – 15 000 krooni;
9. Jõgevamaal Jõgeva mõisa peahoone keldri ühe vahelae avarii-remont – 245 286 krooni;
10. Jõgevamaal Laiuse linnuse ringmüüri valikuline konserveerimine – 100 000 krooni;
11. Järvamaal Imavere meiereihoone fassaadide restaureerimine – 260 000 krooni;
12. Järvamaal Ambla kirikuaia kabeli siseseinte ja lae restaureerimine – 100 000 krooni;
13. Järvamaal Paide Reopalu kalmistu piirdemüüri (91 jm) remont – 77 000 krooni;
14. Läänemaal Haapsalu linnuse ringmüüri lõunaosa avariilise lõigu kindlustamine-konserveerimine – 470 237 krooni;
15. Läänemaal Vatla mõisa aida katuse restaureerimine – 250 000 krooni;
16. Läänemaal Kelu külas Jaagu talu kooguga kaevu restaureerimine – 29 600 krooni;
17. Lääne-Virumaal Rakvere linnuse konvendihoone loodenurga põhja- ja läänekülgede müüritiste konserveerimine – 250 000 krooni;
18. Lääne-Virumaal Viru-Nigula pastoraadihoone valikuline restaureerimine – 100 000 krooni;
19. Lääne-Virumaal Viru-Nigula kalmistu kabeli valikuline remont – 50 000 krooni;
20. Põlvamaal Ahja mõisa sepikoja vahelagede ja siseseinte avarii-remont – 100 000 krooni;
21. Põlvamaal Mustajõe kõrtsihoone eluruumide kohal olevate (I järk) katuse- ja vahelaekonstruktsioonide restaureerimine ja uue laastukatte paigaldamine – 502 918 krooni;
22. Põlvamaal Jõksi küla Hinni talu sauna restaureerimine – 131 150 krooni;
23. Pärnumaal Audru mõisa õlleköögi katuse avarii-restaureerimine – 431 867 krooni;
24. Pärnumaal Võlla-Ellamaa kõrtsihoone talliosa konstruktsioonide avarii-tugevdamine – 96 850 krooni; 25. Pärnumaal Kabli Reederi talu keldri avarii-remont – 25 000 krooni;
26. Pärnumaal Kabli Reederi talu aida kivikatuse avarii-remont – 50 000 krooni;
27. Pärnumaal Allikõnnu küla Kadaka külakooli hoone (50% ulatuses) katusekonstruktsioonide remont ja uue tsingitud terasplekk-katte paigaldamine – 200 000 krooni;
28. Raplamaal Velise mõisa kabeli siseviimistluse osaline restaureerimine – 71 498 krooni;
29. Raplamaal Raikküla mõisa peahoone katuste restaureerimine (lõpetatud) – 300 000 krooni;
30. Raplamaal Ingliste mõisa vesiveski müüride avarii-konserveerimine – 50 000 krooni;
31. Raplamaal Vaimõisa mõisa peahoone katuse remont – 300 000 krooni;
32. Saaremaal Viltina pukktuuliku restaureerimine – 131 010 krooni;
33. Saaremaal Karja Vana kalmistu ühe kabelivare konserveerimine – 49 708 krooni;
34. Saaremaal Kudjape kalmistu Nolckeni kabeli katuse ja interjööri restaureerimine – 282 813 krooni;
35. Tartumaal Kaagvere mõisa teenijatemaja avarii-remont – 54 516 krooni;
36. Tartumaal Puhja (Koni) tuuleveski restaureerimine – 278 698 krooni;
37. Tartu Vabriku tn. 3 elamu katuse remont – 220 000 krooni;
38. Valgamaal Hellenurme mõisa vesiveski kahe ehitusjärgu katusekonstruktsioonide restaureerimine ja laastukatte paigaldamine – 420 000 krooni;
39. Valgamaal Sangaste kalmistu kabeli katuse restaureerimine – 25 000 krooni;
40. Valgamaal Jõgevestes Barclay de Tolly mausoleumi pargi tormikahjustuste likvideerimine – 50 000 krooni;
41. Viljandimaal Viljandi linnuse II eeslinnuse müüride avarii-konserveerimine – 300 000 krooni;
42. Viljandimaal Metsaküla Tätta talu elumaja avarii-remont (majavammi kahjustused) – 40 000 krooni;
43. Võrumaal Vastseliina linnuse kirdetorni siseseinte avarii-konserveerimine – 480 000 krooni;
44. Tallinnas Hohenhaupti suvemõisa palmimaja konstruktsioonide konserveerimine – 300 000 krooni.

II. Kinnismälestiste uurimis-projekteerimistööd (investeeringutoetustest):


1. Harjumaal Paldiskis Amandus Adamsoni ateljee-maja tehnilise seisundi uuringud – 11 994 krooni;
2. Harjumaal Padise mõisa peahoone restaureerimisprojekti koostamine – 80 000 krooni;
3. Harjumaal Pakri vana tuletorni jalami konserveerimisprojekti koostamine – 14 868 krooni;
4. Harjumaal Ellamaa Tuuliku talu uue elumaja fassaadide restaureerimisprojekti koostamine – 14 245 krooni;
5. Harjumaal Aegviidu jaamahoone keldri tehnilise seisundi uuringud, remondi muinsuskaitse eritingimuste ja remondiprojekti koostamine – 20 000 krooni;
6. Ida-Virumaal Kohvimäe talu elamu tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine – 29 500 krooni;
7. Läänemaal Riguldi mõisa peahoone restaureerimisprojekti koostamine 60 000 krooni;
8. Lääne-Virumaal Jäneda mõisa peahoone rõdude ja veranda restaureerimisprojekti koostamine – 36 000 krooni;
9. Lääne-Virumaal Vinni mõisa jääkeldri ja valitsejamaja tehnilise seisundi uuringud, restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojektide koostamine – 60 000 krooni;
10. Lääne-Virumaal Rakvere Pikk tn. 21 elamu tehnilise seisundi uuringud ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine – 19 706 krooni;
11. Saaremaal Kaarma pastoraadi aida ja lauda tehnilise seisundi uuringud, restaureerimise-konserveerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine – 30 000 krooni;
12. Saaremaal Kudjape kalmistu Wildenbergi kabeli tehnilise seisundi uuringud – 17 553 krooni;
13. Tartumaa Kaagvere mõisa teenijatemaja avarii-remondi projekti koostamine 49 560 krooni;
14. Tartumaa Rootsi abimõisa peahoone tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine – 45 607 krooni;
15. Viljandimaa Vana-Võidu mõisa peahoone trepi tehnilise seisundi uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine – 61 000 krooni;
16. Viljandimaa Polli mõisa talli tehnilise seisundi uuringud ja avarii-remondi projekti koostamine – 20 000 krooni;
17. Viljandimaa Polli mõisa koertemaja avarii-remondi (tormikahjustused) projekti koostamine – 19 763 krooni;
18. Võrumaa Vastseliina kabeli restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine – 14 443 krooni;

Koostas Ülo Puustak, 11.01.2006.a.