TEHTUD TÖÖD - 2004I. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuuri-mälestised) avarii-restaureerimistööd (toetused mälestiste omanikele või valdajatele) (maksumus 2004. aastal koos projekti koostamise ja muinsuskaitselise järelevalvega):


1. Harjumaal Padise kloostrivaremete väravatorni konserveerimine-restaureerimine – 388 000 krooni;
2. Harjumaal Audevälja külas asuva Möldre tuuleveski vundamentide, puidust seinakonstruktsioonide ja kattelaudise restaureerimine – 268 000 krooni;
3. Hiiumaal Pühalepa vallas Vahtrepa külas asuva Lõuka tuulikukehandi restaureerimine – 80 000 krooni (lisaks omaniku Dan Lukase vahendid);
4. Hiiumaal Kassari Tagukülas asuva Aino Kallase suvemaja korstnapitsi restaureerimine ja uue rookatuse ehitamine – 67 791 krooni;
5. Hiiumaal Emmaste vallas asuva Külaküla tuuliku restaureerimine – 82 000 krooni (lisaks Emmaste Vallavalitsuse vahendid);
6. Hiiumaal Suuremõisa mõisa peahoone katuste restaureerimine – 269 774 krooni;
7. Ida-Virumaal Lohusuu õigeusu kalmistu kabeli läänetorni restaureerimine – 349 927 krooni;
8. Jõgevamaal Laiuse linnusevaremete läänemüürilõigu (70m²) konserveerimine – 149 492 krooni;
9. Jõgevamaal Põltsamaa linnuse konvendihoone loodeseinte ja läänetorni avarii-konserveerimine – 150 000 krooni;
10. Järvamaal Albu mõisa aida restaureerimine ja kohandamine toiduaidaks – 80 000 krooni (põhiosas vahendid Albu Vallavalitsuselt);
11. Järvamaal Järva-Madise kalmistu väravaehitise restaureerimine – 20 000 krooni (lisaks Albu Vallavalitsuse vahendid);
12. Järvamaal Ambla kirikuaia kabeli kiviplaatidest põranda ehitamine – 168 908 krooni;
13. Järvamaal Sargvere mõisa peahoone katuse restaureerimise I etapp – 480 000 krooni;
14. Järvamaal Paide linnusevaremete lääneväravatorni põhjaosa müüride osaline konserveerimine – 100 000 krooni (lisaks Paide Linnavalitsuse vahendid);
15. Läänemaal Puhtu mõisa peahoone ja tall-tõllakuuri katuste remont – 200 000 krooni (lisaks EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi vahendid);
16. Läänemaal Haapsalu Vana kalmistu piirdemüüride, postamendi ja värava remont – 45 000 krooni;
17. Läänemaal Kelu külas asuva Jaagu talu rehielamu tagakülje palgikordade osaline asendamine – 35 400 krooni;
18. Lääne-Virumaal Rakvere linnuse läänekülje loodenurga sisekülje müüritiste konserveerimine – 250 000 krooni;
19. Lääne-Virumaal Avanduse mõisa peahoone fasaadide restaureerimine ja katuse osaline remont – 340 000 krooni (lisaks Avanduse Vallavalitsuse vahendid);
20. Lääne-Virumaal Viru-Nigula pastoraadi peahoone veranda restaureerimine – 150 000 krooni (lisaks Viru-Nigula Vallavalitsuse vahendid);
21. Lääne-Virumaal Simuna kirikuaia värava restaureerimine – 59 532 krooni;
22. Lääne-Virumaal Pedassaare külas asuva Kaarli talu sepikoja restaureerimine – 40 000 krooni;
23. Põlvamaal Kiidjärve mõisa ait-kuivati katuse restaureerimine – 65 200 krooni;
24. Põlvamaal Karilatsi laut-küüni restaureerimine – 268 583 krooni;
25. Pärnumaal Pärnu Alevi kalmistu Olthoffi kabeli katuse restaureerimine – 48 672 krooni;
26. Raplamaal Raikküla mõisa peahoone vasakpoolse osa katuse restaureerimine – 230 000 krooni (lisaks MTÜ Raikküla Mõis omavahendid);
27. Raplamaal Lipa külas asuva Uku Masingu Eino talu elamu laastukatuse ehitamine – 50 000 krooni (lisaks omaniku Illar Pata omavahendid);
28. Raplamaal Velise mõisa kabeli katuse restaureerimine – 394 893 krooni;
29. Saaremaal Kudjape kalmistu Grosswaldi kabeli seinte ja interjööri restaureerimine – 141 895 krooni;
30. Saaremaal Karja Vana kalmistu kahe kabelivare konserveerimine – 49 843 krooni;
31. Muhumaal Koguva küla Sumari talu aida rookatuse ehitamine – 100 000 krooni;
32. Muhumaal Koguva küla Andruse talu aida rookatuse ehitamine – 100 000 krooni;
33. Tartumaal Tartu linnamüüri konserveerimine-restaureerimine – 286 446 krooni;
34. Tartumaal Rõngu kirikumõisa aida esikaaristu avariiseisundi likvideerimine – 225 000 krooni;
35. Valgamaal Otepää uue kalmistu piirdemüüri osaline restaureerimine – 20 000 krooni (lisaks Otepää Vallavalitsuse vahendid);
36. Valgamaal Otepää kiriku lääneosa ümbruse heakorrastustööd ning piirdemüüri osaline restaureerimine – 202 732 krooni (lisaks Otepää Vallavalitsuse vahendid);
37. Valgamaal Jõgevestes Barclay de Tolly mausoleumi sokli ja esifasaadi osaline restaureerimine – 20 000 krooni;
38. Viljandimaal Õisu mõisa sepikoja katuse restaureerimine – 15 000 (lisaks omaniku Urmas Tuuleveski vahendid);
39. Viljandimaal Karksi linnusevaremete konserveerimine peasissepääsu ümbruses ja ringmüüritorni osaline konserveeriv katustamine – 232 166 krooni;
40. Võrumaal Sänna postijaama peahoone katuse restaureerimine – 277 589 krooni;

II. Kinnismälestiste uurimis-projekteerimistööd (investeeringutoetustest):


1. Harjumaal Vääna mõisa peahoone ümbruse vertikaalplaneerimise projekt – 15 330 krooni;
2. Tallinnas Hohenhaupti suvemõisa palmimaja varemete uurimistööd, restaureerimisprojekti koostamine ja kindlustamine-konserveerimine – 144 943 krooni;
3. Ida-Virumaal Tudulinna vana kiriku uurimistööd ja konserveerimisettepanekute koostamine – 14 676 krooni;
4. Ida-Virumaal Kohtla-Järve K.Lutsu 4 elamu uurimistööd ja restaureerimisprojekti koostamine – 45 666 krooni;
5. Ida-Virumaal Kohvimäe talu aida uurimistööd – 9 440 krooni;
6. Ida-Virumaal Vasknarva linnusevaremete uurimistööd ja konserveerimistööde eelprojekti koostamine – 19 994 krooni;
7. Jõgeva Suur 18 elamu uurimistööd ja restaureerimisprojekti koostamine – 92 677 krooni;
8. Lääne-Virumaal Toolse linnusevaremete uurimistööd ja I etapi kindlustamis-konserveerimistööde põhiprojekti koostamine – 32 045 krooni;
9. Pärnumaal Vändra vallas Allikõnnu külas asuva Kadaka külakooli hoone uurimistööd ja katuse restaureerimise projekti koostamine – 9 500 krooni;
10. Pärnu Suur-Posti 2 elamu uurimistööd ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine – 15 000 krooni;
11. Saaremaal Kaarma koolimaja uurimistööd, avarii-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine – 65 900 krooni;
12. Tartu Raadi kalmistu Telleri kabeli uurimistööd ja remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine – 25 960 krooni;
13. Viljandimaal Tarvastu linnusevaremete uurimistööd ja konserveerimistööde kava koostamine – 31 938 krooni;
14. Viljandimaal Lahmuse mõisa vesiveski remondi muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine – 14 042 krooni;
15. Viljandimaal Heimtali muuseumi elektriprojekti koostamine – 8 850 krooni.

Koostas Ülo Puustak