TEHTUD TÖÖD - 2002I. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuurimälestised) avarii-restaureerimistööd (maksumus 2002. aastal koos projekti koostamise ja järelevalvega:


1. Saku mõisa peahoonet ümbritseva drenaaþi ehitamine - 114 234 krooni;

2. Padise kloostrivaremete kaguosa müüristike konserveerimine - 350 000 krooni;

3. EELK Kuusalu Laurentsiuse kiriku ja pastoraadi valvesignalisatsioonide ehitamine - 17 000 krooni;

4. EELK Kuusalu Laurentsiuse kiriku peaukse restaureerimine - 20 060 krooni;

5. Nissi kirikuaia Stackelbergide matuseplatsi metallpiirde restaureerimine (pärast tormikahjustusi) - 5 900 krooni;

6. Ranna kirikuaia piirdemüüri restaureerimine - 30 000 krooni (lisaks Harku Vallavalitsus 78 181 krooni);

7. Hiiumaa EELK Mänspe kiriku katusekonstruktsioonide tugevdamine ja tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine - 100 000 krooni (lisaks Emmaste Vallavalitsuse omavahendid);

8. Käina kiriku käärkambri katustamine tõrvatud kimmidega - 49 206 krooni;

9. Suuremõisa mõisa peahoone vasakpoolse tiibhoone katusekatete restaureerimine - 182 356 krooni;

10. Kärdla tuletõrjemaja katuste restaureerimine ja katmine sindlitega - 20 000 krooni (lisaks Hiiu Maakonna Tuletõrjeühingu omavahendid);

11. EELK Narva Aleksandri kiriku keskosa katusekonstruktsioonide ehitamine ja katmine tsingitud terasplekiga; kesktorni ehitamine - 344 236 krooni (lisaks EELK Narva Aleksandri koguduse omavahendid);

12. Ida-Virumaa Vadi koolimaja katuse katmine tsingitud terasplekiga - 150 000 krooni (lisaks Vadi Mängu- ja Lauluseltsi "Metsakaja" omavahendid);

13. EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kiriku eeskoja ja käärkambri katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katmine keraamiliste kividega - 228 900 krooni;

14. Torma kalmistu kabeli tornikiivri konstruktsioonide restaureerimine ja katmine tsingitud terasplekiga - 100 982 krooni (lisaks Torma Vallavalitsuse omavahendid);

15. Põltsamaa linnuse konvendihoone (lossi) loodeseina avariilisuse likvideerimine - 300 000 krooni (lisaks Põltsamaa Linnavalitsuse omavahendid);

16. Põltsamaa kalmistu müüri restaureerimine - 10 000 krooni (lisaks Põltsamaa Linnavalitsus 2 000 krooni);

17. Laiuse linnuse arheoloogilised uuringud ning väljakaevatud müüristike konserveerimine - 373 916 krooni (lisaks Jõgeva Vallavalitsuse omavahendid);

18. Paide linnuse lääneväravatorni sisekülgede konserveerimine - 100 000 krooni (lisaks Paide Linnavalitsuse vahendid);

19. EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kiriku valvesignalisatsiooni ehitamine - 9 960 krooni;

20. EELK Türi Püha Martini kiriku kivipõranda ehitamine ning põrandaaluste kommunikatsioonide paigaldamine - 700 000 krooni (lisaks Türi Linnavalitsuse, Türi Vallavalitsuse, Oisu Vallavalitsuse ja Väätsa Vallavalitsuse vahendid kokku 150 190 krooni);

21. Läänemaa Kelu küla Jaagu talu aida rookatuse paigaldamine ning palgikordade restaureerimine - 48 203 krooni;

22. Läänemaa Kloostri mõisa varemete heakorrastamine - 21 400 krooni;

23. Haapsalu, Bernhard Laipmanni monumendi restaureerimine - 30 000 krooni (lisaks Haapsalu Linnavalitsus 30 000 krooni);

24. EELK Viru-Nigula kiriku pikihoone katusekonstruktsioonide tugevdamine ja keraamilistest kividest katusekatte paigaldamine - 485 217 krooni;

25. Rakvere linnuse läänetorni müüride konserveerimine - 391 825 krooni;

26. Võhmuta mõisa väravahoone konserveerimine - 10 360 krooni;

27. Viru-Jaagupi kirikuaia müüri ja värava remont - 64 086 krooni;

28. Põlvamaa Rosma vesiveski talu lauda puitkonstruktsioonide remont ja uue laastukatuse ehitamine - 37 000 krooni (lisaks omaniku omavahendid);

29. EELK Kanepi Jaani kiriku tornikiivri konstruktsioonide restaureerimine, uue vaskplekist katte ehitamine ning "hommikutähe" valmistamine-paigaldamine tornikiivri tippu - 499 557 krooni;

30. EAÕK Võõpsu palvela valvesignalisatsioon - 819 krooni;

31. Kanepi-Ala kalmistu kellatorni laastukatuste paigaldamine, alumiste palgikordade vahetus, vundamendi tugevdamine ja ümbritsenud pinnase eemaldamine - 32 000 krooni (lisaks Kanepi Vallavalitsuse omavahendid);

32. Kanepi-Mäe kalmistu kabeli katuse puitkonstruktsioonide restaureerimine ja uue tsementkivist katusekatte ehitamine - 32 000 krooni (lisaks Kanepi Vallavalitsuse omavahendid);

33. Põlvamaa Kärsa kõrtsi ait-keldri katusekonstruktsioonide restaureerimine ja uue laastukatte paigaldamine - 26 238 krooni;

34. Põlvamaa Suur-Rõsna tsässona aluspalkide vahetamine ja uue laastukatuse paigaldamine - 10 688 krooni;

35. Põlvamaa Matsuri-Säpina tsässona välisvoodri paigaldamine - 16 662 krooni;

36. Tõstamaa mõisa peahoone II korruse ruumide nr 23 ja 24 laemaalingute konserveerimine ja stukkdekoori restaureerimine - 242 726 krooni (lisaks Tõstamaa Vallavalitsuse omavahendid);

37. EAÕK Pärnu Issandamuutmise kiriku valvesignalisatsiooni ehitamine - 24 946 krooni;

38. Raplamaa Raikküla mõisa peahoone esikülje portikuse katusekonstruktsioonide remont, karniiside restaureerimine ja uue kivikatuse paigaldamine - 140 000 krooni (lisaks omaniku omavahendid);

39. Raplamaa Kasti mõisa peahoone katusekonstruktsioonide remont ja uue kivikatuse paigaldamine - 230 000 krooni (lisaks omaniku omavahendid);

40. EELK Juuru Mihkli kiriku ühe põhjaukse restaureerimine ja varikatuse valmistamine-paigaldamine - 48 852 krooni;

41. EELK Hageri Lambertuse kiriku lõunakülje 3 akna restaureerimine - 110 000 krooni;

42. Raplamaa Kabala mõisa peahoone välisukse valmistamine - 38 380 krooni;

43. Raplamaa Atla-Eeru kõrtsihoone tagakülje putukkahjustustega palgikordade vahetamine - 137 470 krooni;

44. Hageri kalmistu piirdemüüri remont - 10 000 krooni (lisaks Kohila Vallavalitsuse omavahendid);

45. Rapla kalmistu piirdemüüri remont - 10 000 krooni;

46. Saaremaa Kudjape kalmistu Schmidti kabeli fassaadide ja katuse restaureerimine ning uue ukse valmistamine - 69 001 krooni;

47. Tartu Toomkiriku lõunatorni konserveerimine - 1 000 000 krooni (lisaks Tartu Ülikooli omavahendid ja Tartu Linnavalitsuse kaasfinantseerimine);

48. Tartu Roosi tänava Juudi kalmistu ülekasvanud kõrghaljastuse korrigeerimine - 19 564 krooni;

49. EELK Hargla kiriku pikihoone katuse- ja laekonstruktsioonide restaureerimine ja tsingitud terasplekist katusekatte paigaldamine - 451 257 krooni;

50. EELK Suure-Jaani Johannese kiriku käärkambri restaureerimine - 83 037 krooni;

51. Viljandi, Laidoneri plats 3 elamu (Friedrich Kuhlbarsi maja) peasissekäigu varikatuse restaureerimine - 15 000 krooni (lisaks omaniku omavahendid);

52. Olustvere mõisa peahoone (muuseumiruumide) valvesignalisatsiooni-süsteemide ehitamine - 39 589 krooni;

53. Tallinna Niguliste kiriku läänetorni sokliosa restaureerimine - 243 900 krooni;

54. EELK Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkiriku kellamehhanismi valmistamine - 74 000 krooni (lisaks koguduse omavahendid).

II. Kinnismälestiste (ajaloomälestised ja arhitektuurimälestised) uurimis-projekteerimistööd:


1. Kose-Uuemõisa mõisa kabeli restaureerimisprojekti koostamine - 29 264 krooni;

2. Keila kirikuaia vankrikuuri remondiprojekti koostamine - 27 140 krooni;

3. Keila kirikuaia surnukuuri remondiprojekti koostamine - 12 390 krooni;

4. EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kiriku tornikiivri tehnilise seisundi ekspertiisi tegemine - 15 408 krooni;

5. EELK Jüri kiriku katuse remondiprojekti koostamine - 42 893 krooni;

6. Kumna mõisa valitsejamaja remondiprojekti koostamine - 35 400 krooni;

7. Kernu mõisa peahoone katuse remondiprojekti koostamine - 28 792 krooni;

8. Käina kiriku kooriruumi katuseprojekti koostamine - 19 942 krooni;

9. Kassari kalmistu inventariseerimine - 24 780 krooni;

10. Torma kalmistu inventariseerimine - 20 000 krooni (lisaks Torma Vallavalitsus 10 000 krooni);

11. Järvamaa Koordi mõisa peahoone inventariseerimine - 8 260 krooni;

12. EELK Haapsalu Jaani kiriku tornikiivri tehnilise seisundi ekspertiisi tegemine ja restaureerimisettepaneku koostamine - 14 220 krooni;

13. Noarootsi kalmistu ja kirikuaia inventariseerimine - 22 000 krooni;

14. Haapsalu linnuse Aiaväravatorni põlengujärgse konserveerimisprojekti koostamine - 20 671 krooni;

15. Ao, Avispea, Simuna, Tudu, Uudeküla, Viru-Jaagupi ja Väike-Maarja kalmistute ning Simuna, Viru-Jaagupi ja Väike-Maarja kirikuaedade esialgne inventariseerimine - 85 000 krooni;

16. Haljala, Kadrina, Kunda kalmistute, Tapa linnakalmistu, Tapa vana kalmistu, Väike-Maarja kirikuaia kalmistu ning Haljala ja Viru-Nigula kirikuaedade esialgne inventariseerimine - 70 000 krooni;

17. Viru-Nigula, Tõrma ja Hulja kalmistute esialgne inventariseerimine - 63 000 krooni;

18. EELK Haljala Püha Mauritiuse kiriku katuste tehnilise seisundi ekspertiis ja restaureerimisettepanekute koostamine - 24 343 krooni;

19. Setumaa 14.-18. saj. Liivakivist ristide seisundi monitooring ja konserveerimisettepaneku koostamine - 16 048 krooni;

20. Surju kalmistute inventariseerimine - 25 000 krooni;

21. Saaremaa sepisristide inventariseerimine - 20 000 krooni;

22. Koguva küla uuringud - 53 380 krooni;

23. Barclay de Tolly mausoleumi pargi heakorrastusprojekti koostamine - 8 000 krooni;

24. Vastseliina linnuse konserveerimise eeltööde projekti koostamine - 25 252 krooni;

25. Alatskivi mõisa ait-kuivati restaureerimise arhitektuursete jooniste koostamine - 25 000 krooni (lisaks omaniku omavahendid);

26. Kuressaare linnuse muldkindlustuste voodri konserveerimis-restaureerimisprojekti koostamine - 29 353 krooni;

27. EELK Kihelkonna Mihkli kiriku seinte sisekülgede alaosa uuringud ja krohvi kinnitamine - 23 798 krooni;

28. Maasi linnuse konserveerimisprojekti koostamine - 60 310 krooni (lisaks Orissaare Vallavalitsuse vahendid);

29. EELK Otepää Maarja kiriku tornikiivri tehnilise seisundi ekspertiis ja restaureerimisettepaneku koostamine - 16 647 krooni;

30. Suure-Jaani pastoraadihoone inventariseerimine - 15 694 krooni;

31. Lubimörtide uuringud - 50 000 krooni.

III. Kunstimälestiste konserveerimine-restaureerimine:


1. Saue mõisa pargiskulptuuride "Hera" ja "Herakles" puhastamine ja konserveerimine - 43 525 krooni;

2. MPEÕK Mustvee Püha Nikolause kiriku 6 ikooni avarii-konserveerimine - 35 112 krooni;

3. MPEÕK Mustvee Püha Nikolause kiriku sisustuse putukkahjustustest tingitud avarii-konserveerimistööde II etapp - 53 000 krooni;

4. EELK Torma Maarja kiriku karika restaureerimine - 700 krooni;

5. EELK Maarja-Magdaleena kiriku kroonlühtri puhastamine ja puuduvate detailide valmistamine - 11 092 krooni;

6. EELK Koeru Maarja-Magdaleena kiriku ristimisvaagna restaureerimine - 1 600 krooni;

7. Vatla mõisa peahoone II korruse grotiesise ruumi laemaalingute puhastamise ja konserveerimise II etapp - 28 556 krooni;

8. EELK Viru-Nigula kiriku altarimaali konserveerimise II etapp - 21 603 krooni;

9. EELK Saarde Katariina kiriku tinast kirikuriistade (karikas, leivik, ristimisvaagen, veinipudel) restaureerimine - 3 600 krooni;

10. EAÕK Velise Ristija Johannese kiriku kroonlühtri puhastamine ja puuduvate detailide valmistamine - 13 570 krooni;

11. EELK Kaarma Peeter-Pauli kiriku tiibaltari sisemiste tiibade konserveerimine - 14 168 krooni;

12. EELK Karja Katariina kiriku rahapaku konserveerimine - 4 071 krooni;

13. Kallaste vanausuliste palvela ikooni "Prohvet Habakuk" avarii-konserveerimine - 5 030 krooni;

14. Varnja vanausuliste palvela ikonostaasi ja lahtiste ikoonide putukkahjustustest tingitud avarii-konserveerimise I etapp - 99 120 krooni;

15. EELK Elva kiriku kroonlühtri konserveerimine - 5 310 krooni;

16. Hummuli mõisa peahoone nurgatorni seinamaalingute puhastamine ja konserveerimine - 71 980 krooni;

17. Hargla kalmistu kabeli sarkade restaureerimise III etapp - 46 256 krooni;

18. EAÕK Võru Suurkannataja Ekaterina kiriku aujärjepealse ja talituste evangeeliumi konserveerimine - 29 870 krooni.

IV. Tööd arheoloogiamälestistel:


1. Harjumaa Lähtse asulakoha arheoloogilised uuringud;

2. Harjumaa Lagedi asulakoha arheoloogilised uuringud;

3. Harjumaa Kuusalu kirikuaia arheoloogilised uuringud;

4. Rebala muinsuskaitseala kivikalmete rekonstrueerimine;

5. Saaremaa Kaali kraatrivälja geo-arheoloogilised uuringud;

6. Tartumaa Külitse asulakoha arheoloogilised uuringud;

7. Võrumaa Tsiistre kivikalme arheoloogilised uuringud;

8. 11 infostendi koostamine ja paigaldamine linnustele jt. muististele;

9. Väljaande "Arheoloogilised välitööd Eestis 2001" ilmumine;

10. GPS-mõõdistamisvarustuse soetamine ja arheoloogiamälestiste katseline mõõdistamine.