TEHTUD TÖÖD - 2001I. Ajaloo- ja arhitektuurimälestiste avarii-restaureerimistööd (2001.a. maksumus koos projekti koostamise ja järelevalvega):


1. Möldre tuuleveski (Harjumaa, Padise vald) katusekonstruktsioonide ja katusekatte restaureerimine – 50,000 tuh.kr.

2. Harju-Jaani Ristija Johannese kiriku lääneseina (105 m²) krohvimine ja värvimine lubivärvidega – 79,975 tuh.kr.

3. Saku mõisa peahoone lõunaküljel sadevetekanalisatsiooni ja panduse rajamine – 150,000 tuh.kr.

4. Jüri kirikuaia (Harjumaa) kahe graniidist hauasamba avarii-restaureerimistööd – 17,335 tuh.kr.

5. Suuremõisa (Hiiumaa) mõisa peahoone katusekonstruktsioonide, karniiside ja katusekatte osalised (137 m²) avarii-restaureerimistööd – 152,903 tuh.kr.

6. Narva Aleksandri kiriku keskkupli katuse 4 tahu konstruktsioonide ja katusekatte ehitamine – 389,715 tuh,kr.

7. Koltsino kõrtsihoone (Ida-Virumaa, Mäetaguse vald, Rajaküla) katuse avarii-restaureerimistööd – 200,000 tuh.kr. (lisaks Mäetaguse Vallavalitsus 100,0 tuh.kr.).

8. Järve linnuse (Ida-Virumaa) avariiseisundis katusekonstruktsiooni lammuta-mine ja uue konserveeriva katuse ehitamine – 237,963 tuh.kr.

9. Palamuse Püha Bartholomeuse kiriku (Jõgevamaa) pikihoone katusekonstruktsiooni ja põhjaseina ülaosa avarii-restaureerimistööd ja uue keraamilistest “munk-nunn” kividest katusekatte ehitamine – 497,328 tuh.kr.

10. Jõgeva, Jaama 3b jaamaelamu (Betti Alveri sünnimaja) katuse remont-restaureerimistööd (uus katusekate Läti Lode tehase keraamilistest kividest) – 200,0 tuh.kr. (lisaks Jõgeva Linnavalitsus 212,962 tuh.kr.).

11. Laiuse linnuse (Jõgevamaa) torni- ja müürisäilmete ülaosade avariiohtlike lõikude kinnitamine-konserveerimine – 331,341 tuh.kr.

12. Anna kiriku (Järvamaa) pikihoone originaallaudadest katuse konserveerimine ja uue samalaadse ehitamine ning tõrvamine puutõrvaga – 425,700 tuh.kr.

13. Ambla Maarja kiriku (Järvamaa) räästakarniiside ja kooriruumi roosakna restaureerimine – 142,506 tuh.kr.; käärkambri paeplaatpõranda ehitamine – 7,494 tuh.kr. (lisaks EELK Ambla Maarja koguduse omavahendid).

14. Martna Püha Martini kiriku (Läänemaa) tornikiivri kandekonstruktsiooni avarii-restaureerimine ning uue sindlikatuse ehitamine ja tõrvamine puutõrvaga – 200,000 tuh.kr. (lisaks EELK Martna Püha Martini koguduse omavahendid); kiriku kooriruumi polükroomia uuringud – 8,300 tuh.kr.

15. Jaagu talu (Läänemaa, Lihula vald, Kelu küla) elumaja uue rookatuse ehitamine – 160,000 tuh.kr.

16. Haapsalu linnuse ringmüüri põhjaväravatorniga (Osutitorniga) piirneva müürilõigu konserveerimine, avastatud hoonemüüristike jms. puhastamine, krohvi konserveerimine ja varikatuse ehitamine – 324,593 tuh.kr. (lisaks Haapsalu Linnavalitsuse omavahendid).

17. Haapsalu, Rudolf Tobiase mälestusmärgi puhastamine, vuukimine, restaureerimine – 7,550 tuh.kr. (lisaks Haapsalu Linnavalitsus 7,550 tuh.kr.

18. Rakvere linnuse läänetorni lõuna- ja idapoolsete väliskülgede müüride konserveerimine lubimörtidega ning konvendihoone edelanurga konserveeriv katustamine – 416,173 tuh.kr.

19. Kadrina Katariina kiriku (Lääne-Virumaa) paeplaatpõranda ehitamine (põhifinantseerimine toimus EELK Kadrina Katariina koguduse ja Kadrina Vallavalitsuse omavahenditest ning paljude annetajate vahenditest), s.h. Muinsuskaitseinspektsioon – 53,593 tuh.kr.

20. Haljala, Uus tn. 5 Lillebergi taluelamu (Lääne-Virumaa) uue rookatuse ehitamine – 20,000 tuh.kr. (lisaks omaniku omavahendid).

21. Väike-Maarja kalmistu (Lääne-Virumaa) väravaümbruse vertikaalplaneerimine ja sadevete eemalejuhtimine – 11,000 tuh.kr. (lisaks Väike-Maarja Vallavalitsuse omavahendid).

22. Rosma vesiveski elamu (Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla) katusekonstruktsioonide, seinapalkide, vihmaveerennide ja katusekatte (laast) remont-restaureerimine – 30,000 tuh.kr. (lisaks omaniku omafinantseeri-mine).

23. Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku katusekonstruktsioonide ja katusekatete osaline remont – 299,956 tuh.kr.

24. Kadaja taluhoonete (Põlvamaa, Põlva vald, Vanaküla) tormikahjustuste likvideerimine – 28,181 tuh.kr.

25. Tahkuranna EAÕK kiriku (Pärnumaa) läänetorni kiivri puitkonstruktsioonide avarii-restaureerimine ja uue vaskplekist katusekatte ehitamine – 400,300 tuh.kr.

26. Tõstamaa mõisa peahoone (Pärnumaa) II korruse saali, s.h. maalingute restaureerimine – 218,477 tuh.kr. (lisaks Tõstamaa Vallavalitsuse omafinantseerimine).

27. Häädemeeste EAÕK kiriku (Pärnumaa) läänetorni ülemise sibulkupli katmine tsingitud terasplekiga ja kellakandmiku tugistiku ehitamine – 44,917 tuh.kr.

28. Haimre mõisa pargihoone (Raplamaa, Märjamaa vald, Haimre küla) varemete esikülje müüride avarii-konserveerimine – 26,255 tuh.kr.

29. Vigala Maarja kiriku (Raplamaa) pikihoone põhjakülje katusekonstruktsioonide proteesimine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine – 300,000 tuh.kr.

30. Rapla Maarja-Magdaleena kiriku käärkambri ja altariruumi uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine – 60,000 tuh.kr. (lisaks EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse omavahendid).

31. Hageri kalmistu (Raplamaa) müüri osaline restaureerimine – 8,000 tuh.kr. (lisaks Kohila Vallavalitsus 30,000 tuh.kr.).

32. Püha Jakobi kiriku (Saaremaa) kooriruumi ja käärkambri katuste kandekonstruktsiooni proteesimine ja uue keraamilistest kividest (S-kivi) katusekatte ehitamine – 343,000 tuh.kr.

33. Kaarma Peeter-Pauli kiriku (Saaremaa) keraamilistest kividest katusekatete tihendamine ja pikihoone idatravee seinte ja võlvide viimistluse konserveerimine – 299,840 tuh.kr.

34. Ruhnu puukiriku käärkambri uue laudkatusekatte ehitamine ja kiriku kõigi katuste tõrvamine puutõrvaga – 110,040 tuh.kr.

35. Ruhnu Püha Magdaleena kiriku tornikiivri osaline restaureerimine – 56,333 tuh.kr.

36. Kudjape kalmistu (Saaremaa) 5 krüpthaua avarii-restaureerimistööd – 30,000 tuh.kr.

37. Tartu Juudi kalmistu kabeli katuse remont, vihmaveetorude paigaldamine – 15,177 tuh.kr.

38. Otepää Maarja kiriku (Valgamaa) pöhja- ja idakülje akende ja ukse restaureerimine ning vihmaveerennide-torude remont – 303,788 tuh.kr.

39. Karksi-Nuia EAÕK kiriku (Viljandimaa) läänetorni kiviosa osaline avarii-restaureerimine, tornikiivri puitkonstruktsioonide proteesimine ja uue tsingitud terasplekist kiivrikatte ehitamine – 303,900 tuh.kr.

40. Paistu Maarja kiriku (Viljandimaa) ümbruse drenaa˛isüsteemi väljaehitamine – 79,949 tuh.kr. (lisaks Paistu Vallavalitsuse omafinantseerimine).

41. Tarvastu mõisa kabeli (Viljandimaa) sise- ja välisviimistluse restaureerimine - 98,866 tuh.kr.

42. Kipi talu elumaja (Viljandimaa, Paistu vald) laastukatuse remont – 10,000 tuh.kr.

43. Viljandi, Posti tn. 2 elamu keraamilistest kividest uue katusekatte ehitamine – 25,000 tuh.kr. (lisaks omanike vahendid).

44. Rõuge pastoraadihoone (Võrumaa) keraamilistest kividest uue katusekatte ehitamine – 146,563 tuh.kr.

45. Tallinn, Vene tn. 14 dominiiklaste kloostri Püha Katariina kiriku lääneportaalide konserveerimine – 64,310 tuh.kr. (lisaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahendid).

46. Tallinna Niguliste kiriku läänetorni kiviosa välisviimistluse restaureerimine – 1390,721 tuh.kr. (sokliosa tööd 2002.a.).


II. Ajaloo- ja arhitektuurimälestiste uurimis-projekteerimistööd:


1. Kuressaare linnuse bastionide fotogramm-meetriline mõõdistamine – 70,323 tuh.kr.

2. Sangaste mõisa peahoone (Valgamaa) katusekonstruktsioonide seisundi uuringud ja katuse restaureerimisprojekti koostamine – 37,600 tuh.kr.

3. Esna mõisa (Järvamaa) peahoone detailide inventeerimine, dendrokronoloogia, värvi- ja krohvisondaa˛id – 20,060 tuh.kr.

4. Loodi mõisa (Viljandimaa) peahoone arhitektuur-ehituslik ekspertiis ja detailide inventeerimine – 11,328 tuh.kr.

5. Kõo mõisa (Viljandimaa) aida tehnilise seisundi uuringud ja tugevdus-konserveerimisprojekti koostamine – 26,916 tuh.kr.

6. Purdi mõisahoonete (Järvamaa) inventeerimine – 13,902 tuh.kr.

7. Aaspere mõisahoonete (Lääne-Virumaa) arhitektuur-ehituslik ekspertiis ja detailide inventeerimine – 13,924 tuh.kr.

8. Käravete mõisahoonete (Järvamaa) tehnilise seisundi uuringud ja detailide inventeerimine – 19,328 tuh,kr.

9. Kiltsi mõisa (Lääne-Virumaa) peahoone uuringute I etapp – 50,000 tuh.kr.

10. Viie mõisakooli (Jõgevamaa Adavere ja Puurmani, Harjumaa Vääna, Lääne-Virumaa Vasta ning Valgamaa Hummuli) peahoone ehitustehniline ekspertiis – 49,961 tuh.kr.

11. Järva-Peetri kirikuaia inventeerimine – 21,000 tuh.kr.

12. Rapla vana kalmistu kaardistamine ja inventeerimine – 15,488 tuh.kr.

13. Kärdla kalmistu inventeerimise III etapp – 16,000 tuh.kr.

14. Pärnumaa Mihkli kalmistu inventeerimine – 25,000 tuh.kr.


III. Tööd arheoloogiamälestistel:


Päästekaevamised Harmi külakalmistul Kõue vallas Harjumaal.
Päästekaevamised Lehmja Tohtrikivi juures Rae vallas Harjumaal.
Päästekaevamised Tsiistre kivikalmel Misso vallas Võrumaal.
Kahe kivikalme rekonstrueerimine Lastekangrute rühmast Rebala külas Jõelähtme vallas Harjumaal koostöös Tartu Ülikooli, Ajaloo Instituudi ja Rebala Muinsuskaitsealaga.
Infostendide paigaldamine 12 linnusele.
Üleminek arheoloogiamälestiste tähistamisele valgete plasttulpadega.

IV. Tööd kunstimälestistel:


1. Saue mõisa (Harjumaa) peahoone II korruse seinamaalingu väljapuhastamine ja konserveerimine – 16,992 tuh.kr. (kokku 33,984 tuh.kr.).

2. Loksa Püha Neitsi Maarja kiriku (Harjumaa) vana altarimaali konserveerimine – 16,828 tuh.kr.

3. Kassari kabeli (Hiiumaa) karika restaureerimine – 1,000 tuh.kr.

4. Reigi Jeesuse kiriku (Hiiumaa) karika restaureerimine – 2,210 tuh.kr.

5. Mustvee AÕU kiriku (Jõgevamaa) sisustuse putukkahjustustest tingitud avarii-konserveerimistööd – 46,492 tuh.kr. (kokku 92,984 tuh.kr.).

6. Paide Püha Risti kiriku 2 aknavitraa˛i restaureerimine – 50,000 tuh.kr. (kokku 100,000 tuh.kr.).

7. Paide Püha Risti kiriku ristimisnõu restaureerimine – 12,000 tuh.kr.

8. Anna kiriku (Järvamaa) kroonlühtri restaureerimine – 12,555 tuh.kr.

9. Järva-Jaani Ristija Johannese kiriku (Järvamaa) tukukoti restaureerimine – 3,577 tuh.kr.

10. Haapsalu Toomkiriku ristimisnõu remont – 0,531 tuh.kr.

11. Rakvere Gümnaasiumi Richard Uutma maali “Maastik” restaureerimine – 8,701 tuh.kr.

12. Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku vana altari detailide ühendamine – 6,372 tuh.kr.

13. Kaarma Peeter-Pauli kiriku (Saaremaa) tiibaltari detailide restaureerimine – 19,615 tuh.kr. (kokku 39,230 tuh.kr.).

14. Karja Katariina kiriku (Saaremaa) kroonlühtri restaureerimine – 9,600 tuh.kr.

15. Püha Jakobi kiriku (Saaremaa) kantsli restaureerimine – 53,100 tuh.kr.

16. Elva kiriku (Tartumaa) harmooniumi korpuse restaureerimine – 5,000 tuh.kr.

17. Hargla kabeli (Valgamaa) sarkade restaureerimise II etapp – 49,648 tuh.kr.

18. Kolga-Jaani Johannese kiriku (Viljandimaa) kroonlühtri restaureerimine – 5,040 tuh.kr.

19. Võru EAÕK Ekateriina kiriku ürikute konserveerimine-restaureerimine – 7,150 tuh.kr.

20. Urvaste Püha Urbanuse kiriku (Võrumaa) armulauariistade – karika, oblaatide toosi ja leiviku restaureerimine – 2,600 tuh.kr. ning ristimisvaagna restaureerimine 1,200 tuh.kr.