TEHTUD TÖÖD - 1999I. Avarii-restaureerimistööd:


1. Kuusalu kalmistu väravaehitise konserveerimine-restaureerimine.
2. Padise kloostrivaremete lõunaseina tugevdamine-konserveerimine.
3. Tallinna Pühavaimu kiriku keskaegse lõunaukse restaureerimine.
4. Hiiumaa Malvaste kabeli uue laastukatuse ehitamine.
5. Hiiumaa Mihkli talu paargu laudkatuse restaureerimine.
6. Hiiumaa Mihkli talu tallihoone kahjustunud raiekordade vahetamine.
7. Orjaku mõisa väravaehitise täisrestaureerimine.
8. Hiiumaa Soera talu eluhoone uue rookatuse ehitamine (100%).
9. Suuremõisa mõisa juustukoja kivikatuse remont.
10. Hiiumaa Jausa küla Tooma pukktuuliku restaureerimine.
11. Palamuse kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine-restaureerimi-ne ja uue "munk-nunn"-katusekividest katte ehitamine.
12. Põltsamaa kalmistu piirdemüüri restaureerimine (osaline; rahastamine koos Põltsamaa Linnavalitsusega).
13. Anna kiriku tornikiivri puitkonstruktsioonide tugevdamine-restaureerimine ja uue pilpakatuse (NB! esimene pilpakatus üle hulga aastate Eestis !) ehitamine.
14. Laupa mõisa peahoone esifassaadi restaureerimine.
15. Türi kiriku tornikiivri värvimine ja tuulelipu restaureerimine.
16. Hanila kiriku krohvimaalingute väljapuhastamine ja konserveerimine.
17. Hanila kiriku tornikiivri remont.
18. Martna kiriku pikihoone läänepoolse osa katuse kandekonstruktsioonide tugev-damine-restaureerimine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine (rahastamine koos EELK Martna Püha Martini kogudusega).
19. Toolse linnusevaremete kindlustamine metalltõmbidega.
20. Väike-Maarja kiriku tornikiivri konstruktsioonide tugevdamine-restaureerimine.
21. Rakvere linnusevaremete sisehoovi ida-, lõuna- ja läänemüüristike konserveerimine-restaureerimine.
22. Põlvamaa Kiidjärve vesiveski katusekonstruktsioonide ja tsingitud terasplekist katusekatte remont.
23. Põlvamaa Toolamaa mõisa peahoone säilituslik konserveerimine, s.h. katuste remont, puitkonstruktsioonide tugevdamine-proteesimine, vihmaveetorude paigaldamine jms.
24. Pärnu Alevi kalmistu Jacke kabeli katusekonstruktsioonide restaureerimine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine.
25. Tõstamaa mõisa peahoone siseruumide seina- ja laemaalingute väljapuhastamine ja konserveerimine-restaureerimine (rahastamine koos Tõstamaa Vallavalitsusega).
26. Rapla kiriku karniiside, parapettide, aknaaluste jms. katmine plekiga.
27. Raplamaa Sutlema mõisa väravahoone müüride konserveerimine-restaureerimine ja ajutise konserveeriva katuse ehitamine.
28. Vigala kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine-restaureerimine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine.
29. Kaarma kiriku pikihoone kahe vööndkaare avariilisuse kõrvaldamine ja pikihoone lääneosa välissoklite restaureerimine ning vajumispragude täitmine.
30. Kudjape kalmistu 3 hauaplatsi korrastamine-restaureerimine.
31. Koguva küla Tõnise talu aida uue rookatuse ehitamine.
32. Ruhnu saare Korsi talu aida restaureerimine.
33. Rõngu kiriku tornikiivri (oli Eesti kõige avariilisem !) kandekonstruktsioonide tugevdamine-restaureerimine, uue tsingitud terasplekist katte ehitamine ja tuulelipu restaureerimine.
34. Tartu Jaani kiriku läänetorni kiivri ehitamine, katmine vaskplekiga ja pikihoone vaskplekk-katusekatte paigaldamine.
35. Nõo kalmistu väravaehitise remont (rahastamine koos Nõo Vallavalitsusega).
36. Hargla kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine-restaureerimine, uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine, kooriruumi majavammist avariiliseks muutunud lae puitkonstruktsioonide asendamine ja lae krohvimine-värvimine.
37. Hellenurme mõisa linnumaja katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue kivist katusekatte paigaldamine.
38. Hellenurme kalmistu kabeli remont pärast tormikahjustusi.
39. Otepää kiriku lõunakülje puitraamides akende ja lääneukse restaureerimine.
40. Vana-Otepää kalmistu luukambri täisrestaureerimine (hea restaureerimismetoodi-line näide kogu Eesti ulatuses !).
41. Tõrva kõrtsihoone renoveerimine koos osalise (välisseinad) restaureerimisega (Muinsuskaitseinspektsiooni kaudu osaline rahastamine, põhitellija oli Tõrva Linnavalitsus).
42. Kolga-Jaani kirikuaia kabeli täisrestaureerimine.
43. Olustvere mõisa moonakatemaja ("kaevumaja") katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine.
44. Viljandi linnusevaremete lõunakülje müüristike (osaliselt lääneküljel, koos varingust väljakaevamisega) konserveerimine (rahastamine koos Viljandi Linnavalitsusega).
45. Viljandi Pauluse kiriku torni ülaosa tellismüüritise restaureerimine.
46. Rõuge pastoraadi katusekonstruktsioonide tugevdamine.

II. Uurimis-projekteerimistööd:


1. Kiviloo linnusevaremete konserveerimiskonseptsiooni koostamine.
2. Laiuse linnusevaremete konserveerimise ja kasutamise tööjooniste koostamine.
3. Põltsamaa linnuse konvendihoone torni tugevdamise-konserveerimise tööjooniste koostamine.
4. Hanila kiriku krohvimaalingute teadusliku uurimise aruande koostamine.
5. Olustvere mõisahoonete inventariseerimine.
6. Uuringu "Lubimörtide koostisest ja kasutamisest konserveerimis-restauree-rimistöödel" koostamine.


Ülo Puustak
Tallinnas, 04. jaanuaril 2000.a.