TEHTUD TÖÖD - 1998I. Avarii-restaureerimistööd:


1. Jõelähtme kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue keraami-listest kividest katusekatte ehitamine.
2. Viimsi mõisa peahoone keskosa ja parempoolse tiibhoone tsingitud terasplekist ka-tusekatte ehitamine ja kandekonstruktsioonide remont.
3. Hiiumaa Kõrgessaare mõisa aida müüride-võlvide konserveeriv säilitusremont.
4. Kärdla, Vabrikuväljak 6 katuse säilituremont.
5. Kursi kiriku pikihoone ja ristlöövi katuste kandekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine.
6. Torma mõisa viinavabriku katuse põlengujärgne taastamine.
7. Albu mõisa peahoone esi- ja vasaku tiibhoone siseruumide, sealhulgas eeskoja maalingutega (puidul) ruumi restaureerimine.
8. Ambla kiriku pikihoone, kooriruumi ja lõuna eeskoja katuste konstruktsioonide tugevdamine ja uute tsingitud terasplekist katusekatete ehitamine.
9. Järvamaa Kükita kivisilla (Tallinn-Tartu maantee 87.km-l) konserveerimine-restau- reerimine.
10. Haapsalu jaama peahoone vasakpoolsete ruumide restaureerimine ja kohandamine infopunktiks.
11. Karuse kiriku läänetorni kiivri konstruktsioonide ehitamine vanade eeskujul ja kiivri katmine uue tsingitud terasplekist kattega.
12. Vatla mõisa peahoone tagakülje kinnise rõdu puitkonstruktsioonide restaureeri-mine, katuse katmine tsingitud terasplekiga ja interjööri ning eksterjööri viimistlemi- ne.
13. Väike-Maarja kirikuaia barokk-kabeli katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tinatatud raudplekk-katusekatte ehitamine säilinud vanade plekitahvlite (aastast ca 1820 ?) valmistamis- ja paigaldamistehnoloogiat eeskujuks võttes (NB! Arvatavasti esimene taoline restaureerimine Eestis).
14. Ahja mõisa peahoone katuse kandekonstruktsioonide tugevdamine, uue tsement- kividest ("Eststeini" "Elegant") katusekatte ehitamine, esierkeri katmine tsingitud te- rasplekiga.
15. Räpina kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tsingitud terasplekist katusekatte ehitamine.
16. Tahkuranna apostliku-õigeusu kiriku läänetorni tellismüüride konserveerimine- restaureerimine (sellelaadsetest töödest viimaste aastate kvaliteetseim !).
17. Tori mõisa peahoone uue puitlaastudest katusekatte ehitamine ja -konstruktsioo- nide proteesimine.
18. Hõreda mõisa peahoone kuppelsaali ja selle tagakülje katuste katmine uue tsin- gitud terasplekist kattega.
19. Sipa mõisa peahoone katuse katmine uue kattega.
20. Kaarma kiriku kooriruumi võlvide avariiolukorra likvideerimine, kooriruumi maalingute, võlvide, seinte ja puitaltari konserveerimine-restaureerimine.
21. Karja kiriku välissokli restaureerimine (kogu perimeetri ulatuses).
22. Pöide kiriku kooriruumi interjööri restaureerimine ja ida- ning lõunaaknale uute vitraazide valmistamine-paigaldamine (vitraazikunstnik Andrei Lobanov).
23. Ruhnu puukiriku torni ja pikihoone puidust katusekatete säilitusremont (takuta- mine ja tõrvamine puutõrvaga).
24. Tartumaa Aru mõisa punastest tellistest aidahoone valikulised avarii-tugevdus- tööd.
25. Luke mõisa kärnerimaja vundamentide tugevdamine.
26. Peedu-Nuti vesiveski vundamentide tugevdamine.
27. Puhja kiriku kooriruumi katusekonstruktsioonide tugevdamine.
28. Helme pastoraadi katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tsementkivist ("Eststein") katusekatte ehitamine.
29. Karksi kiriku tornikiivri kattepleki värvimine (paigaldatud 1995.a.).
30. Viljandimaa Lubjassaare rehielamu puitkonstruktsioonide remont.
31. Rogosi (Ruusmäe) mõisakastelli vasakpoolsete hoonete kohandamine kooli vaja- duseks.

II. Uurimis-projekteerimistööd:


1. Viimsi mõisa peahoone katuse restaureerimisdokumentatsioon.
2. Laiuse linnuse restaureerimis- ja kasutuskonseptsioon.
3. Põltsamaa linnuse loodevärava restaureerimisdokumentatsioon.
4. Haapsalu linnuse kagutorni konserveerimisdokumentatsioon.
5. Tartumaa Aru mõisa aida avariitööde dokumentstsioon.
6. Peedu-Nuti vesiveski vundamentide tugevdusdokumentatsioon.
7. Olustvere mõisa moonakatemaja katuste restaureerimisdokumentatsioon.
8. Rogosi (Ruusmäe) mõisakastelli vasakpoolsete hoonete ja väravatorni restauree- rimis-kohandamisdokumentatsioon.

III. Valvesignalisatsioonisüsteemide ehitamine:


1. Kose kirik (Harjumaa).
2. Tuhala kirik (Harjumaa).
3. Nõva kirik (Läänemaa).
4. Põlva kirik (Põlvamaa).
5. Saatse kirik (Põlvamaa).
6. Kallaste kirik (Tartumaa).
7. Nõo kirik (Tartumaa).
8. Tartu Peetri kirik (ehitamine veebruaris 1998.a., taastamine juulis 1998.a. pärast äikesekahjustusi).


Ülo Puustak
Tallinnas, 19. aprillil 1999.a.