TEHTUD TÖÖD - 1997I. Avarii-restaureerimistööd:


1. Barclay de Tolly mausoleumi (Valgamaa) eksterjööri restaureerimine ja sadevete eemale- juhtimine.
2. Haapsalu piiskopilinnuse ringmüüri lõunavärava avamine ja müüristiku konserveerimine.
3. Hanila kiriku (Läänemaa) kooriruumi restaureerimine ja taaskasutuselevõtmine.
4. Hiiumaa Mihkli talu-muuseumi kurendusaedade restaureerimine.
5. Läänemaa Jaagu talu meeaida rookatuse taastamine.
6. Jõelähtme kiriku (Harjumaa) pikihoone katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue "munk-nunn"-kividest katusekatte ehitamine.
7. Kaarma kiriku (Saaremaa) tornikiivri kandekonstruktsiooni restaureerimine ja katmine tsingitud terasplekiga.
8. Karja kiriku (Saaremaa) välistugipiilarite proteesimine-restaureerimine.
9. Karksi linnusevaremete (Viljandimaa) ringmüüri kirdelõigu konserveerimine (60 ,jm).
10. Kirbla kiriku (Läänemaa) pikihoone tsingitud terasplekist katusekatte remont ja värvimine.
11. Kuressaare linnuse peaväravakäigu võlvi proteesimine-konserveerimine ja invatee raja- mine.
12. Kursi kiriku (Jõgevamaa) pikihoone katusealuse kiviviilu avarii-võlvimine.
13. Kärde rahumaja (Jõgevamaa) uue rookatuse ehitamine.
14. Lüganuse kiriku (Ida-Virumaa) fassaadide remont.
15. Mäksa mõisa peahoone (Tartumaa) katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue "S"-kividest katusekatte ehitamine.
16. Pirita kloostrivaremete põhjaristikäigu kivikonstruktsioonide konserveerimine.
17. Putkaste mõisa (Hiiumaa) aida ja talli katuste konserveeriv remont.
18. Põlgaste mõisa (Põlvamaa) peahoone aknaraamide restaureerimine ja puuduvate akende valmistamine.
19. Põltsamaa linnuse ringmüüri loodelõigu konserveerimine.
20. Pärnu, Rüütli 21 aidahoone katusekonstruktsioonide tugevdamine ja uue "S"-kividest ka- tusekatte ehitamine.
21. Pöide kiriku (Saaremaa) põhjakäärkambri interjööri restaureerimine.
22. Rakvere, Vabaduse 1 Rakvere Gümnaasiumihoone võimlaehitise katusekonstruktsiooni- de, lae ja katusekatte remont-restaureerimine.
23. Seli mõisa (Raplamaa) pargipaviljoni täisrestaureerimine.
24. Tartu Jaani kiriku pikihoone kesklöövi katusekandekonstruktsioonide ja katuselaudise ehitamine.
25. Soera (Hiiumaa) talumuuseumi rookatuse ehitamine.
26. Valga Jaani kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide tugevdamine ja uue tsingitud teras- plekist katte ehitamine.
27. Viljandi Pauluse kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide tugevdamine, uue tsingitud te- rasplekist katte ehitamine ja torni kiviosa müürisakmete konserveerimine.

II. Uurimis-projekteerimistööd:


1. Ahja mõisa (Põlvamaa) peahoone katusekonstruktsioonide tugevdusprojekt.
2. Haapsalu linnamüüri Saksa värava konserveerimisprojekt.
3. Haapsalu linnuse ringmüüri lõunavärava konserveerimisprojekt.
4. Helme pastoraadi (Valgamaa) katusekonstruktsioonide tugevdus- ja veranda restauree- rimisprojekt.
5. Kadrioru muinsuskaitseala kehtestamist ettevalmistav projekt.
6. Koluvere mõisa (Läänemaa) väravahoone tulekahjujärgne taastamis-remondiprojekt.
7. Mäksa mõisa (Tartumaa) peahoone katusekonstruktsioonide tugevdusprojekt.
8. Narva arhitektuuriväärtuste inventariseerimine.
9. Põltsamaa linnuse konvendihoone kivikonstruktsioonide tugevdus-konserveerimis- ja katustamisprojekt.
10. Rogosi (Ruusmäe) mõisa (Võrumaa) vasaku tiibhoone tugevdus-restaureerimis-kasutus- projekt.

III. Valvesignalisatsioonisüsteemide ehitamine:


1. Hiiumaa Mihkli talu-muuseum.
2. Koeru kirik (Järvamaa).
3. Rakvere kirik.
4. Rapla kirik.
5. Räpina kirik (Põlvamaa).
6. Tartu vanausuliste palvela.


Ülo Puustak
Tallinnas, 04. veebruaril 1998.a.