TÖÖSTUS- JA TEHNIKAMÄLESTISEKS TUNNISTAMINE


Tööstus- ja tehnikamälestised võivad olla teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised, masinad, seadmed või tooted, nende asjade kogumid, kompleksid või maa-alad, millel on ajalooline, esteetiline, tehniline, kultuurilooline  või muu väärtus


NB! Eestis on tööstusega seotud hooned ja rajatised traditsiooniliselt võetud muinsuskaitse alla ehitismälestistena.


Tööstuspärandi hulka loetakse objektid alates 18. saj. II poolest[1], mis loomulikult ei välista ka industrialiseerimiseelse aja ja tehnoloogiate ajaloo uurimist. Tehnikamälestiste puhul sellist ajalist piiri ei kohaldata.

 

Objekti tehnikamälestiseks tunnistamise kriteeriumid:

 

Kriteerium

Kriteeriumi selgitus

1. Haruldus

Objekt, millel on ajalooline, esteetiline, teaduslik-tehniline või sotsiaalne tähtsus ning mis on oma vanuse, liigi, päritolu, materjali, valmistamise tehnoloogia, säilivuse, valmistamise piirkonna, vms. suhtes unikaalne või kuulub väheste teadaolevate/säilinud eksemplaride hulka. Võib kehtida nii unikaal- kui seeriatoodete kohta.

2. Vanus

Arvestatakse objekti vanust, samuti vastavalt vanusele analoogsete objektide teadaolevat leiduvust ja säilivust.

3. Päritolu

Arvestatakse, kas objekti seosed asukohaga (näiteks tööstusettevõtete sisseseaded, masinad) või omandisuhted (näiteks transpordivahendid) on teada. Samuti on oluline, kas asja valmistaja ja valmistamise koha kohta leidub informatsiooni.

4. Seos ajaloos silmapaistvate isikutega

Tuntud ajaloolistele isikutele kuulunud objektid (näiteks transpordivahendid, relvad).

5. Teaduse, tehnika ja tootmise areng

Teatud ajastutele, ajaloolistele ja tootmisprotsessidele, jne. iseloomulikud ning insenerimõtlemise arengut kajastavad objektid (näiteks Eestis kitsarööpmelise raudteega seotud objektid, relvad, sõjatehnika, tööstusettevõtete sisseseaded, töövahendid).

Lisaks arvestatakse:

6. Säilivus ja terviklikkus

Arvestatakse, mil määral on originaalsubstants säilinud või restaureerimise käigus asendatud/asendatav.

7. Kasutatavus

Oluline on, kas objekti on võimalik kasutada oma algses funktsioonis.

7. Seisund

Arvestatakse objekti seisundit  (sealhulgas selle stabiilsust) mälestiseks tunnistamise ajal.[1] Alam-Tagili harta (The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage), 1983.