KOOSTOIMIMINEMUINSUSKAITSE NÕUKOGU

Muinsuskaitse Nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt.

Loe edasi >>

EKSPERTNÕUKOGUD

Arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu >>

Ehitismälestiste eksperdinõukogu >>

Maastikuarhitektuuri       eksperdinõukogu >>

Kunstimälestiste eksperdinõukogu >> 

Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu >>

Muusikairiistade ekspertkomisjon >>


 


KULTUURIMINISTEERIUM

Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ja elujõulise kultuuriruumi tagamise nimel.

Loe edasi >>

EESTI MUINSUSKAITSESELTS

Eesti Muinsuskaitse Selts asutati 12.detsembril 1987 vabatahtliku üldrahvaliku ja erakonnavälise mittetulundusühinguna.

Loe edasi >>