TUNNUSTATAVAD 2016

1. Hästi restaureeritud mälestis

Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone

Tunnustuse saavad: 

Ehitaja: AS Semuehitus 
Järelvalve: Mait Tael (P.P. Ehitusjärelvalve OÜ) Omanik: Haridus- ja Teadusministeerium
Muinsuskaitse eritingimused ja projekt: Arc projekt
2. Hästi restaureeritud mälestis

Rotermanni tehase elevaatorihoone

Tunnustuse saavad:   

Restaureerimisprojekt: KOKO arhitektid OÜ
Ehitaja: AS Oma EhitajaOmanik: Rotermann City OÜ
Muinsuskaitse eritingimused  ja järelevalve: OÜ Eensalu ja Pihel
Ehitaja: AS Oma Ehitaja


Foto: Tõnu Tunnel
Foto: Tõnu Tunnel


3. Hästi restaureeritud mälestis

Vao mõisa tuuleveski

Tunnustuse saavad:   

Omanik: AS Vao Agro
Järelvalve: Reho Pakats (Casaverde OÜ)Restaureerimisprojekt: Koppel Koppel arhitektid 
Ehitaja: AS Antaares 


 

4. Hästi restaureeritud kunstimälestis

E. Kitse seinamaal "Kolm neidu" 

Tunnustuse saavad:  

Omanik: Viljandi Kutseõppekeskus 
Restaureerimineja ümberpaigutamine: H&M Restuudio OÜ ja Haspo OÜ 


 

5. Uusehitis ajaloolises keskkonnas

Rakvere kinohoone

Tunnustuse saab:  

Arhitekt: Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo OÜ
6. Uusehitis ajaloolises keskkonnas

Supeluse 12/2 Pärnus

Tunnustuse saab
:  

Arhitekt: Peeter Pere Arhitektid OÜ

7. Hea uurija

Tunnustuse saab:  

Eero Heinloo (kõrgetasemelise uurimistöö ja dokumentatsiooni koostamise eest)
8. Hea projekteerija (arhitekt)

Tunnustuse saab:  

Jaan Jõgi (Arhitektuuribüroo Kapiteel OÜ)
Suure-Jaani õigeusu kiriku restaureerimisprojekt

9. Hea projekteerija (maastikuarhitektuurne projekt)

Tunnustuse saavad:  

OÜ Kivisilla, Ülle Grišakov ja Triin Järve; inventeerija Olev Abner
Keila-Joa mõisa pargi restaureerimisprojekt 


10. Silmapaistev meister

Tunnustuse saab:  

Carl-Johann Naanuri
Olustvere mõisa külaliste salongi ahju restaureerimine
11. Silmapaistev meister

Tunnustuse saab:  

Aivar Simson 

Narva Garnisoni kalmistu Vabadussõja mälestussamba skulptuuri kõrgetasemeline ja hoolikas taastamine

12. Silmapaistev meister

Tunnustuse saab:  

Lembit Kilm  

Silmapaistev töö Arkna mõisa restaureerimisel

13. Silmapaistev restaureerimistöö

Tunnustuse saavad:  

Gerlachus MTÜ (Eve Koha ja Elise Lekarkin)  
Muhu kiriku vitraažakende restaureerimine
14. Silmapaistev restaureerimistöö

Tunnustuse saavad:  

SA Eesti Vabaõhumuuseum Konserveerimis ja digiteerimiskeskus Kanut (Maris Allik, Tea Šumanov, Grete Ots)  
Tallinnas Kiriku tn 2 pabertapeedi kõrgetasemeline restaureerimine
15. Silmapaistev restaureerimistöö

Tunnustuse saab:  

Rändmeister OÜ
Kõrgetasemelised restaureerimistööd Saaremaa keskaegsetes kirikutes
16. Aasta leid

Tunnustuse saavad:  

Omanik: Bluebird Capital OÜ
Restaureerija: H&M Restuudio OÜ
Sauna 8, Tallinn, hoones talalagedel paiknevate maalingute avastamine ja konserveerimine
17. Aasta leidja

Tunnustuse saavad:  

Jaan ja Anna Kiider ning Arto Medri  

Saaremaal Tõllustes ehitustööde käigus välja tulnud muinasaegsete luustike leidmine

18. Hoolas omanik

Tunnustuse saab:  

Jüri Raud 
Vana-Vigala mõisa valitsejamaja etapiline heatasemeline korrastamine19. Hoolas omanik

Tunnustuse saab:   

Maia Vinkel

Sassi pukktuuliku heatasemeline korrastamine 
 

20. Hoolas omanik 

Tunnustuse saab:  

Harku Vallavalitsus

Vääna mõisa peahoone mahuka restaureerimise kõrgetasemelise läbiviimise eest.Eritingimused: T-Linnaprojekt OÜ

Projekteerija: Kapiteel OÜ

Ehitaja: Scandec Ehitus OÜ
Muinsuskaitseline järelevalve: OÜ AB Kapiteel, Mõisaprojekt OÜ
21. Hoolas omanik 

Tunnustuse saavad:  

Kaitseministeerium
Eesti Kaitsevägi
Miinisadama laohoone ning aku- ja torpeedokoja kasutusele võtmine ja restaureerimineAku- ja torpeedokoja projekteerija: Nord Projekt AS

Ehitaja: Lindrem AS

Järelevalve: Aleksandr Pantelejev


 

22. Pärandi hoidja

Tunnustuse saavad:  

Reastvere Linnamägi MTÜ

(Andres Meos, Marko Nork) 

Reastvere linnuse ja selle lähiümbruse pühendunud korrastamine ja hoidmine
23. Pärandi populariseerija

Tunnustuse saab:  

Valdo Praust

Pärandi tutvustamine ja avalikkuse kaasamine (Facebooki grupp Eesti mõisad)

24. Hea koostööpartner

Tunnustuse saab:  

Politsei- ja Piirivalveamet (Ivar Treffner)
Tulemuslik koostöö kultuuripärandi kaitsel
25. Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia

Tunnustuse saab:

Artur Ümar

Pühendunud muinsuskaitsetöö ning entusiastlik ja sütitav kultuuripärandit tutvustav tegevus


26. Elutööpreemia

Tunnustuse saavad: 

Leila Pärtelpoeg ja Fredi-Armand Tomps
Elukestva panuse eest pärandi säilitamisse