Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemia statuut

 

 

1.      Agne Trummali nimelist noore muinsuskaitsja preemiat annab välja Muinsuskaitseamet, et mälestada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajat ja Muinsuskaitseameti peadirektorit Agne Trummalit, kes oma lühikesele elule ja noorele eale vaatamata andis olulise panuse Eesti muinsuskaitsesse.


2.      Preemia eesmärk on tunnustada ja motiveerida noori teenistujaid, kes on muinsuskaitse valdkonda tööle asudes andnud olulise panuse eriala arengusse, aidanud kaasa muinsuskaitse üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning innustanud kolleege ja kodanikke. Preemia on mõeldud ennekõike erialasel konverentsil osalemise või täiendkoolituse läbimise toetamiseks.


3.      Preemia määrab Muinsuskaitseameti peadirektor selleks moodustatud komisjoni ettepanekul üks kord aastas.


4.      Preemia rahalise suuruse otsustab Muinsuskaitseamet iga-aastaselt ameti eelarve koostamise ajal. Preemia suurus tehakse teatavaks preemia saaja väljakuulutamisel.


5.      Preemiakomisjon on 5-liikmeline ja selle isikkoosseis määratakse eraldi käskkirjaga. Komisjon koguneb üks kord aastas enne Muinsuskaitseameti aastapäeva.


6.      Preemia antakse noorele, kes töötab muinsuskaitse valdkonnas riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses. Preemia saaja peab olema töötanud riigi- või kohalikus omavalitsuses vähemalt 2 aastat.


7.      Komisjonil on õigus jätta preemia välja andmata, kui ei leita sobivat kanditaati.


8.      Preemiatunnistus antakse laureaadile üle pidulikul Muinsuskaitseameti tunnustamisüritusel. Preemia saaja avalikustatakse Muinsuskaitseameti veebilehel ning vajadusel teistes meediaväljaannetes.


9.      Preemia on preemia saajale tulumaksust vabastatud.