8. oktoober 2014 „Muinsuskaitse 21. sajandil“

(Energia avastuskeskuses/ Põhja pst. 29)


http://www.energiakeskus.ee/


 

Seminar (Füüsikaklass)


10:00                          Registreerimine


10:30                          Tervitussõnad


10:45 – 11:15             Mart Keskküla (AS Restor) „Ühe ehitismälestise restaureerimine praktiku silme läbi“


11:15 – 12:00             Valga linnaarhitekt Jiri Tintera „Muinsuskaitse tänapäeva linnaplaneerimises“


12:00 – 12:45             Lõuna


12:45 – 13:45             Oliver Orro ja Maris Mändel uuringust „Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine“

(Uuringuga saab tutvuda: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/kinnismalestiste_uuringu_lopparuanne_tlu_eti_ja_eka_mko.pdf )


13:45 – 14:15             Artur Talvik „Kultuuripärandi väärtustamine kohalikes kogukondades“


14:15 – 15:45             Paneeldiskussioon (Liisa Pakosta, Mart Meri, Jüri Kuuskemaa)  „Muinsuskaitse 21. sajandil“             (moderaator: Anneli Randla)


16:00                          Energia avastuskeskuse külastamine


*Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.