RAAMATUKOGU


Raamatukogu on avatud kõigile soovijaile. Raamatuid saab lugeda kohapeal või laenutada koju. Laenutuspeerioodi pikkus on üks kuu. Koju ei laenutata lugemissaali teavikuid ja haruldasi ning eriti väärtuslikke eksemplare.


Muinsuskaitseameti raamatukogu ülesandeks on toetada vajaliku teabe saamisel Muinsuskaitseameti töötajaid nende igapäevases töös ning kõiki inimesi, kes puutuvad kokku muinsuskaitsealaste küsimustega.


Raamatukogu suurus on ca 14 500 teavikut.


Raamatukogu komplekteerimise peasuunad:

  • kultuurimälestiste kaitse
  • arheoloogia
  • eesti arhitektuuri- ja kunstiajalugu
  • eesti ajalugu ja kodu-uurimine
  • üld- ja erialased teatmeteosed, sõnastikud, leksikonid
Eelpool nimetatule lisaks on meie kogus raamatuid erinevate riikide arhitektuurist, kunstist, ajaloost.


Raamatukogu ajalugu

Muinsuskaitseameti raamatukogu on saanud alguse Teadusliku Restaureerimise Töökoja ning Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodilise Nõukogu raamatukogudest. Teadusliku Restaureerimise Töökoja raamatukogu asutati 1955. aastal ja selle loomise algatasid kunstiajaloolased Helmi Üprus ja Marta Männisalu. 1963. aastal hakkas kogu komplekteerimise eest hoolt kandma arhitektuuriajaloolane Jevgeni Kaljundi. Eraldi allfondidena kuuluvad kogusse aastast 1987 Helmi Üpruse ja aastast 1990 arhitekt Anton Soansi raamatukogud. Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodiline Nõukogu loodi 1976. aastal. 1994. a. anti mõlemad raamatukogud üle 1993. aastal loodud Muinsuskaitseametile.
TULE KÜLLA!

Pikk tn 2, Tallinn
II korrus
Avatud E, T, K  9.00-
15.00


Raamatukogu juhataja: Marju Raabe