MUINSUSKAITSEALADE PÕHIMÄÄRUSEDRakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2006 a. määrus nr. 67 (RTI 2006, 13, 95)

Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2006 a. määrus nr. 47 (RT I 2006, 10, 68)

Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 06. veebruari 2006 a. määrus nr. 32 (RT I 2006, 9, 49)

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006 a. määrus nr. 15 (RT I 2006, 5, 24)

Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005 a. määrus nr. 181 (RT I 2005, 42, 340)

Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005 a. määrus nr. 182 (RT I 2005, 42, 341)

Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004 a. määrus nr. 218 (RT I 2004, 50, 351)

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

Vabariigi valitsuse 17. juuni 2004 a. määrus nr. 219 (RT I 2004, 50, 352)

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004 a. määrus nr. 220 (RT I 2004, 50, 353)

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 a. määrus nr. 155 (RT I 2003, 44, 303)

Rebala muinsuskaitseala põhimääruse ja piiri kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2016 a. määrus nr.21  (RT I 16.02.2016, 7)
Vaata ka www.rebala.ee

Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1997 a. määrus nr. 255 (RT I 1998, 1, 3)