SEADUSED

Muinsuskaitseseadus>>


Muinsuskaitseseaduse rakendusaktid >>


Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus >>

 

MÄÄRUSED & KORRALDUSED

Muinsuskaitseameti põhimäärus >>

 

Muinsuskaitsealade põhimäärused >>


Rebala muinsuskaitseala põhimäärus (alates 26.02.2016)


Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus >>


Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise määrus >>


RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED

Veneetsia Harta, 1964.a.

Mälestiste ja ajalooliste paikade konserveerimise ja restaureerimise rahvusvaheline harta.


Firenze harta, 1981.a.

Ajalooliste parkide kaitse harta.


Washingtoni Harta, 1987.a.

Ajalooliste linnade kaitse harta.


RAHVUSVAHELISED KONVENTSIOONID


 • Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon, 14. mai 1954, Haag (Eesti Vabariik ühinenud 22.02.1995)

 •  
 • Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon, 14. november 1970, Pariis (ratifitseeritud 05.04.1995)

    

 • Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon, 16. november 1972, Pariis (ratifitseeritud 05.04.1995)
 •  

  Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon, 16. jaanuar 1992, Valletta (ratifitseeritud 23.10.1996)

   

 • Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon, 3. oktoober 1985, Granada (ratifitseeritud 23.10.1996)

   

 • Kultuuriväärtuste Säilitamise ja Restaureerimise Rahvusvahelise Uurimiskeskuse (ICCROM) põhikiri, 21. oktoober 1993 (Eesti Vabariik ühinenud 27.09.2000)

    

 • Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkulepe, 17. juuni 1950, Firenze (Eesti Vabariik ühinenud 13.06.2001)

 •  

 • Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppe protokoll, 26. november 1976, Nairobi (Eesti Vabariik ühinenud 13.06.2001)
 •   

 • Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni protokoll, 14. mai 1954, Haag, ja teine protokoll, 26.03.1999, Haag (Eesti Vabariik ühinenud 24.12.2004. a)

 •   

 • Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon, 17. oktoober 2003, Pariis (heakskiidetud Vabariigi Valitsuse poolt 06.01.2006)

 •  

  Unesco veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon