Muinsuskaitseameti 20. aastapäevale pühendatud konverents:

 

30. oktoobril Tallinna Lauluväljakul

 


SEMINAR

 

Moderaator: Anton Pärn

 

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-10.20    Avamine/sissejuhatus

                        Kalev Uustalu

10.20-10.50    Muinsuskaitse üldised suundumused meil ja maailmas (UNESCO komitee kogemus)

                         Mart Kalm

10.50-11.20    Müütidest muinsuskaitse ümber

                         Raul Rebane

11.20-11.40    Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002

                         Riin Alatalu

11.40-12.00    Muinsuskaitseameti lähiaastate väljakutsed

                         Tarvi Sits

 

12.00-12.30    Lõuna

 

12.30-12.45    Linn linna all. Arheoloogid linnakeskkonna uurijana 1993-2013.

                        Erkki Russow

12.45-13.00    Kirikute inventeerimine ja digitaalne arhiiv „Eesti kirikud“

                        Hilkka Hiiop

13.00-13.15    Kogukond ja kultuuripärandi kaitse

                        Triin Talk

13.15-13.45   Teadustööde konkursi parimate ettekanded:


Elis Tiidu: Kirikaiad mitmekihilise muistisena. Uurimisvõimalused ja kaitsekorraldus Järva- ja Viljandimaa näitel Tartu Ülikool (baka)

Kärt Pauklin: Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni "Visiidid" näitel Eesti Kunstiakadeemia (mag)

Signe Rätsepso: Muinas- ja keskaegsed peapärjad Siksälä kalmistult Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (baka)

Peter Burm: Eesti kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamine Eesti Maaülikool(mag)


Vaata tööde tutvustust SIIT


13.45-15.00    Diskussioon ja küsimuste voor.

Peadirektori ülesannet täitnud isikud (Jaan Tamm, Anton Pärn, Anneli Randla, Riin Alatalu)  ja täitev Kalev Uustalu.


19.00 Pidulik auhinnagala Tallinna Lauluväljakul


Õhtut juhib Gaute Kivistik; esineb Helin-Mari Arder.

Parimaid tunnustavad kultuuriminister Rein Lang ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.


Vaata auhinnakategooriad ja nominente SIIT