Viktor Lõhmus

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tartu Riiklik Ülikool
AjaluguTäiendusharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine