Thea Laidvere
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus            Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut Arhitektuur
 
Täiendusharidus        Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine