Sille Sombri

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tartu Ülikool
Kunstiajalugu
Täiendusharidus Eesti KunstiakadeemiaArhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine