Sille Raidvere

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tartu Kõrgem Kunstikool
Meedia- ja reklaamikunstTäiendusharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine