Silja Konsa
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tartu Riiklik Ülikool Ajalugu (kunstiajalugu)
 
Täiendusharidus  Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine