Riina Hiob

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Raamatukogundus ja bibliograafia