Peeter Nork
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tartu Ülikool Ajalugu
 
Täiendusharidus  Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine