Nele Rent
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tartu Ülikool Sotsioloogia
 
Täiendusharidus  Eesti KunstiakadeemiaArhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine