Merike Peterson
                                                                                 
                                                               Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tartu Ülikool
Õigusteadus