Marju Tann

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Keskeriharidus
Räpina Sovhoostehnikum
Aiandusagronoomia