Maria Silla

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Muinsuskaitse ja restaureerimine