Mari-Liis Paris

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Keskharidus
Tartu Pedagoogiline Kool
KehakultuurTäiendusharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine