Liina Kala





Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kutsekõrgharidus

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Ärijuhtimine