Kersti Siim

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus

Tartu Kõrgem Kunstikool

Mööbli ja restaureerimise eriala